Prospectus

nl en

Tweede taal in Afrika

Course
2018-2019

Toegangseisen

Om naar Afrika te kunnen gaan moet de propedeuse zijn behaald.

Beschrijving

De Afrikaanse talen en culturen leer je uiteraard het beste in Afrika zelf. Alle studenten Afrikaanse talen en culturen gaan aan het einde van hun tweede jaar in principe naar Ghana om een tweede taal te leren. Aan de examencommissie kan een student toestemming vragen, met goede argumenten onderbouwd, om een taal in een ander Afrikaans land te leren. Dit kan hogere kosten met zich meebrengen. De Afrika-reis wordt gesubsidieerd.

Neem contact op met de studie-adviseur P.C. Lai LL.M. MSc