Prospectus

nl en

Scriptieseminar GLTC

Course
2018-2019

Toeganseisen

Dit college is bestemd voor BA3-studenten GLTC die bezig zijn met hun eindwerkstuk.

Deelname is verplicht. Studenten die niet deelnemen aan dit seminar moeten in het daaropvolgende semester het facultair scriptieseminar volgen.

Beschrijving

In het begin van het semester wordt een aantal instructiesessies bij het schrijven van een eindwerkstuk gegeven. Later in het semester presenteren studenten (het onderwerp van) hun eindwerkstuk aan medestudenten.

Leerdoelen

Zie voor een overzicht van de algemene academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht in de syllabus Academische vaardigheden GLTC

Rooster

Zie roosterpagina Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het verspreiden van hand-outs etc.

Literatuur

Inschrijving

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

Prof. dr. A.B. (Antje) Wessels