Prospectus

nl en

Bacheloreindwerkstuk Griekse en Latijnse taal en cultuur

Course
2018-2019

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Alle studenten dienen ter afronding van hun bacheloropleiding een eindwerkstuk te schrijven. Dit eindwerkstuk heeft een studielast van 10 EC en heeft een omvang van min. 8.500 – max.10.000 woorden inclusief noten, bibliografie en bijlagen.

Onderwerp

Het eindwerkstuk is in principe gewijd aan belangrijke teksten of thema’s, zoals die in het bacheloronderwijs, bijvoorbeeld bij een werkcollege in het derde jaar, centraal hebben gestaan. Probeer zoveel mogelijk aan te sluiten bij een werkcollege of blokcollege dat je gevolgd hebt, en bewaar zeer ambitieuze onderwerpen zoveel mogelijk voor de masteropleiding.

De afstudeerrichtingen zijn:

 • Grieks;

 • Latijn;

 • Oude Geschiedenis (altijd in combinatie met Grieks en/ of Latijn);

 • Antieke Wijsbegeerte (altijd in combinatie met Grieks en/ of Latijn).

Indien het eindwerkstuk van cultuurhistorisch aard is, dien je in je eindwerkstuk Griekse en/of Latijnse teksten op zodanige wijze te integreren dat daaruit je competentie in het omgaan met primaire schriftelijke bronnen blijkt. In dit geval zal een docent van de sectie Grieks of Latijn als tweede lezer optreden.

Begeleider

Neem in een vroeg stadium contact op met je beoogd begeleider om afspraken te maken over je onderwerp en planning. Doe dat ook als je nog niet precies weet wat je onderwerp gaat worden - zorg er wel voor dat je ingelezen bent zodat je iets te bespreken hebt met je beoogd begeleider.

Aanmeldingsformulier BA-eindwerkstuk

Voordat studenten starten met het schrijven van het BA-eindwerkstuk dienen ze een aanmeldingsformulier in bij de examencommissie, die formeel de begeleider en tweede lezer toewijst. Door het formulier in te vullen maken studenten met hun beoogd scriptiebegeleider een globale planning. Houd daarbij rekening met de deadlines die gelden voor het afstuderen. Zorg dat je duidelijk met je begeleider hebt afgesproken wanneer je de definitieve versie van je werkstuk inlevert om op tijd een eindcijfer te krijgen.

Het aanmeldingsformulier is beschikbaar via de opleidingswebsite Studie & studeren > Studie > Onderwijsinformatie > Schrijven van papers en scriptie.
De deadline om het formulier in te leveren is 15 maart als studenten einde van het academisch jaar willen afstuderen en 15 oktoberals studenten eind januari willen afstuderen.

Inleverdatum

Er vindt géén begeleiding plaats in de zomermaanden (1 juli - half augustus). Studenten die in semester 2 het bacheloreindwerkstuk schrijven, leveren daarom de definitieve versie uiterlijk in op donderdag 20 juni 2019. Indien dat niet mogelijk is, neemt de student hierover voor deze datum contact op met hun begeleider en heeft de student ten minste een hoofdstuk en uitgewerkte opzet met de begeleider besproken. Het is aan de docent om uit te maken of de student reeds zover met zijn/haar scriptie gevorderd is dat hij/zij in staat mag worden geacht deze op eigen kracht in de zomermaanden te voltooien. Uiterlijke inleverdatum is dan donderdag 15 augustus 2019. Werkstukken die in de zomer zonder begeleiding geschreven zijn, zullen niet meer in behandeling worden genomen.
Voor werkstukken geschreven in semester 1 geldt als uiterste deadline dinsdag 15 januari 2019.

Scriptieseminar

Studenten die in semester 2 hun bacheloreindwerkstuk schrijven, zijn verplicht om deel te nemen aan het scriptieseminar van GLTC. Dit seminar vindt gedurende het tweede semester een aantal keer plaats. Zie hiervoor het collegerooster Griekse en Latijnse taal en cultuur BA3. Studenten die uitlopen en hun eindwerkstuk in semester 1 schrijven, moeten het facultaire scriptieseminar volgen.

Leerdoelen

 • het uitwerken van een semi-complexe onderzoeksvraag met behulp van de inmiddels verworven vaardigheden, methoden en technieken;

 • het schrijven van een schriftelijk verslag van die onderzoeksvraag van max. 10.000 woorden, inclusief noten, bibliografie en bijlagen;

 • in het leerlijnenoverzicht in de syllabus Academische vaardigheden GLTC kun je vinden welke academische vaardigheden je bij dit vak oefent, en hoe deze bijdragen tot het bereiken van de eindtermen van de opleiding.

Onderwijsvorm

 • Zelfstudie

Toetsing

Schriftelijk werkstuk. Vermeld op de omslag of titelblad van het bacheloreindwerkstuk in ieder geval:

 • Bacheloreindwerkstuk Griekse en Latijnse taal en cultuur;

 • Universiteit Leiden, Faculteit der Geesteswetenschappen;

 • Volledige titel;

 • Naam en studentnummer;

 • Contactgegevens;

 • Naam begeleider(s) en tweede lezer;

 • Datum.

De inleverdatum op Blackboard is de toetsdatum die geregistreerd wordt in uSis.

Blackboard

Het eindwerkstuk moet worden geüpload via het programma Turnitin op Blackboard (studiegidscode 5573VBAE). Daarnaast leveren studenten twee papieren versies in voor de begeleider en tweede lezer. De inleverdatum op Blackboard is de toetsdatum die geregistreerd wordt.

Literatuur

Aanmelden

Voor het bacheloreindwerkstuk is registratie in uSis niet nodig.

Opmerkingen

Contact

Prof. dr. A.B. Wessels (scriptieseminar)
Mw. J.K. (Joëlle) Koning (studieadviseur)