Prospectus

nl en

Shop till U drop, Buy till U die - Stedelijke Consumptiecultuur in China

Course
2018-2019

Toegangseisen

Het college BA2 Inleiding tot het huidige China B moet zijn behaald.

Niet-Sinologie studenten wordt met klem geadviseerd voor aanvang van de colleges minimaal de volgende boeken gelezen te hebben:

 • Keith R. Schoppa, The Columbia guide to modern Chinese history. New York: Columbia University Press (2000).

 • Peter Zarrow, China in War and Revolution, 1895-1949. London, New York: Routledge (2005)

 • W.-L. Chong & T.-W. Ngo (red.), China in Verandering – Balans en Toekomst van de Hervormingen (Almere: Uitgeverij Parthenon, 2008)

 • Mitter, Rana (2008), Modern China – A Very Short Introduction , Oxford.: Oxford University Press.

 • Naughton, Barry (2007), The Chinese Economy : Transition and Growth, Cambridge MA: The MIT Press.

 • Teufel Dreyer, June (2008), China’s Political System: Modernization and Tradition, New York et al.: Longman.

Beschrijving

Dankzij de Vier Moderniseringen en de “Open Deur”-politiek die meer dan 30 jaar geleden van start zijn gegaan, lijkt China steeds meer kapitalistisch te worden. De huidige stedelijke samenleving is een consumentenmaatschappij geworden. Mensen zijn zich meer dan ooit tevoren bewust geworden van de toegevoegde waarde van merknamen en status. Met de toenemende welvaart zijn bezoekjes aan KFC of McDonalds, QQ-en en gamen, toerisme in binnen- en buitenland, IPods, MP3s en andere fads en trends voor het merendeel van de stedelingen – en een groeiend aantal plattelandsbewoners – heel gewoon geworden. Naast instant gratification moet er ook een prijs worden betaald: vetzucht; affluenza; een snel verslechterend milieu; toegenomen misdaad; een gapende kloof tussen arm en rijk. Intussen laat ook de mondiale crisis China niet onberoerd.
In dit werkcollege zal worden ingegaan op de ingrijpende wijzigingen die zich hebben voorgedaan – en nog steeds voordoen – in de Chinese samenleving.

Leerdoelen

 • consolidering van de kennis van de huidige Chinese samenleving

 • uitbreiding, verdieping en structurering van die kennis, als aanzet tot specialisering

 • kennis van diversiteit binnen de internationale (wetenschappelijke) bestudering van het hedendaagse China

 • ontwikkeling van algemene academische vaardigheden voor studie en onderzoek, zoals het verzamelen, evalueren en ordenen van informatie; kritisch en analytisch lezen en luisteren; mondelinge en schriftelijke presentatie (actieve deelname, rapportage gekozen deelonderwerp, paper); bewustzijn van methodologische en praktische kwesties.

Rooster

Eerste semester, blok 1+2, 2 contacturen per week (dinsdag 13-15 u), zie het collegerooster voor tijdstip en locatie

Onderwijsvorm

Werkcollege (aanwezigheidsplicht)

Studielast

 • totale studielast voor de cursus: 140 uur

 • uren die aan het volgen van college worden besteed: 28

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 30

 • tijd voor het voorbereiden van presentatie en schrijven van een werkstuk: 82

Toetsing

 • actieve deelname + paper opzet (15%)

 • mondelinge presentatie (25%)

 • werkstuk (60%)

Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de opdrachten en het werkstuk, maar het werkstuk moet voldoende (5,5 of hoger) zijn. Het werkstuk mag worden herkanst als de student op de eerste versie een 5,49 of lager heeft gehaald.

Blackboard

Ja, voor het ter beschikking stellen van (aanvullend) studiemateriaal, collegestof, inleveren werkstukken via SafeAssign, communicatieaanvullend materiaal, communicatie etc. Blackboard

Literatuur

Kevin Latham, Stuart Thompson, Jacob Klein (red), Consuming China – Approaches to cultural change in contemporary China (London, etc. Routledge, 2006)
Jeffrey N. Wasserstrom, China in the 21st Century: What everybody needs to know (Oxford; Oxford Up, 2013)
Aanvullende literatuur via Blackboard

Aanmelden

Meldt je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Prof.dr. S.R. Landsberger, telefoon: 071 527 2530