Prospectus

nl en

Experimentele Natuurkunde

Course
2018-2019

Toegangseisen

geen

Beschrijving

In deze cursus zet je de eerste stappen in het zelfstandig doen van onderzoek (van eerste idee voor een onderzoek tot presentatie en verslag). De nadruk ligt op het opdoen van experimentele vaardigheden en het ontwikkelen van probleem-oplossings-strategieën. De cursus bestaat uit 6 blokken.

Bij drie zogenaamde ‘gesloten’ blokken (EN1a, EN2a en EN3a) volg je nauwgezet de handleiding. Hier leer je belangrijke basistechnieken. Door beschreven opstellingen zelf te bouwen leer je met apparatuur omgaan en veel van de mogelijke instellingen daarvan. Aan de hand van gegeven meet- en analyseplannen leer je om experimenten correct uit te voeren en de data correct te analyseren (inclusief foutenanalyse). Daarnaast leer je om je experimenten vast te leggen in een zogeheten labjournaal.

In drie zogenaamde ‘open’ blokken (EN1b, EN2b en EN3b) mag je, binnen bepaalde randvoorwaarden, je eigen experiment opzetten. Hier leer je naast de leerdoelen van de gesloten proeven om nu ook zelf meet- en analyseplannen te schrijven. Verder leer je om je labjournaal om te zetten naar een wetenschappelijk verslag of naar een wetenschappelijke presentatie.

Daarnaast leer je een aantal persoonlijke vaardigheden zoals plannen, samenwerken en doorzetten.

De natuurkundige onderwerpen bij de blokken zijn als volgt:

EN1a: Elektrische geleiding
EN1b: open proef
EN2a: Trillingen & golven
EN2b: Trillingen & golven (open proef)
EN3a: Interferentie en/of Spectroscopie
EN3b: Optica (verplicht onderwerp voor sterrenkundestudenten) of Elektromagnetisme (open proef)

**LET OP **
Voor solostudenten Sterrenkunde en dubbelstudenten Sterrenkunde & Informatica en Sterrenkunde & Wiskunde is dit vak 3 EC, zij doen 3 van de 6 blokken (EN1a, EN3a en EN3b).

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je zelfstandig een onderzoek van 15 uur uitvoeren van eerste idee tot presentatie en verslag, dat wil zeggen:

  • Je kunt naar aanleiding van een probleem een meetplan schrijven waaruit valt te verwachten dat dat bruikbare resultaten oplevert.

  • Je kunt aan de hand van een meetplan een analyseplan schrijven waaruit valt te verwachten dat dat een antwoord op de onderzoeksvraag oplevert.

  • Je kunt zelfstandig betrouwbare resultaten uit de experimenten verkrijgen.

  • Je kunt zelfstandig een kritische analyse van jouw experiment correct uitvoeren.

  • Je kunt op een pakkende en gestructureerde manier communiceren over jouw onderzoek en dat van anderen, zowel op papier als verbaal.

Algemene vaardigheden (soft skills)

Aanvullende persoonlijke leerdoelen:
Je haalt een deadline door een realistische planning te maken en jezelf daaraan te houden.
Je kunt reflecteren op jouw eigen krachten en ontwikkelpunten en een manier bedenken om daarin te groeien.
Je kunt goed samenwerken in een willekeurig tweetal.
Je kunt een goede balans laten zien tussen zelfstandig werken en om hulp vragen.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Inleidende hoorcolleges
Practica
Onderzoek
Labjournaal/Verslag schrijven/Presentatie geven

Toetsing

Per blok wordt een cijfer gegeven. Het eindcijfer is het gemiddelde van deze zes cijfers. De beoordeling wordt gebaseerd op: – cijfers voor voorbereidende toetsen en huiswerkopdrachten – voorbereiding van het experiment – kritisch denken – experimentele vaardigheden – verslaglegging

Blackboard

De communicatie tijdens dit vak verloopt grotendeels via blackboard. Hier worden ook de cijfers van de verschillende blokken bekend gemakt.
Voor toegang tot Blackboard is een ULCN-account nodig).Blackboard UL

Literatuur

Handleiding Experimentele natuurkunde

Contact

Contactgegevens Docenten
Dr.ir.Paul Logman Prof.dr.Martin van Hecke Prof.dr.Thijs Aartsma Dr.Peter Gast Prof.dr.Thomas Schmidt