Prospectus

nl en

Foundations of Computer Science 1

Course
2018-2019

Toegangseisen

geen

Beschrijving

Dit vak verschaft een elementaire wiskundige basis die bij veel informaticavakken impliciet of expliciet als voorkennis wordt verondersteld. Er wordt een begin gemaakt met het formaliseren van begrippen uit de fundamentele informatica. Enkele van de behandelde onderwerpen zijn verzamelingen, functies en relaties, grafen, bomen, inductie, talen, eindige automaten.

Leerdoelen

Kennismaken met discrete wiskundige structuren van algemeen belang voor de informatica, leren omgaan met formalisaties, abstracties en bewijstechnieken.

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de Studenten-website:

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Werkgroep

Toetsing

Schriftelijk afsluitend tentamen. Halverwege een schriftelijke toets, die een kleine bonus kan opleveren. Indien het cijfer van zowel tentamen als toets >= 5,0 is geldt: eindcijfer = tentamencijfer + (toetscijfer/10); anders eindcijfer = tentamencijfer.

Literatuur

Schaum’s Outline of Discrete Mathematics (3rd edition), by Seymour Lipschutz, Marc Lipson. ISBN 9780071615860. Enkele aanvullende stukjes collegedictaat, opgaven, slides.

Blackboard

Zal alleen gebruikt worden voor de registratie van (deel) cijfers (toets / tentamen).

Aanmelden

Aanmelden via Usis: Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de studentenwebsite onder de tab 'Wiskunde en Natuurwetenschappen'.

Contact

Onderwijscoordinator Riet Derogee[ms. Riet Derogee](mailto: BSc-Infcoor@liacs.leidenuniv.nl)

Website

Fundamentele Informatica 1

Opmerkingen

Veel informatie over het vak, waaronder de collegeslides, opgaven en oude tentamens/toetsen, is te verkrijgen via de website.