Prospectus

nl en

Inleiding statistiek

Course
2019-2020

Omschrijving

De mathematische statistiek richt zich op het modelleren van toevalsprocessen en het analyseren van data met behulp van kansmodellen. In dit vak bespreken we de basisconcepten schatters, toetsen en betrouwbaarheidsintervallen, en algemene principes om deze af te leiden en op kwaliteit te onderzoeken.

Aan de orde komen onder andere momentenschatters, maximum likelihoodschatters, Wald-intervallen, het Neyman-Pearson lemma, exponentiële families, monotone likelihoodratios, lineaire regressie en een inleiding in de Bayesiaanse statistiek. We bouwen hier voort op de basisbegrippen uit Inleiding Kansrekening.

Ook komen enkele concrete statistische procedures aan de orde, en wordt een basisvaardigheid in de statistische programmeertaal R aangeleerd aan de hand van computeropdrachten.

Werkvorm

Hoorcollege, werkcollege en huiswerkopdrachten.

Voorkennis

Inleiding Kansrekening.

Verplichte literaruur

Fetsje Bijma, Marianne Jonker, Aad van der Vaart: Inleiding Statistiek. Epsilon Uitgaven.
Liefst tweede druk, 2016.

Tentaminering

Schriftelijk tentamen plus huiswerkopdrachten.

Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van het tentamen (80%) en huiswerkopdrachten (20%). Deze verdeling is ook van toepassing op het hertentamen. Bovendien is vereist dat het cijfer van het schriftelijk tentamen minstens een 5,0 is.

Aan huiswerk dat ten hoogste één week te laat wordt ingeleverd, wordt hoogstens een 5,0 toegekend. Aan huiswerk dat meer dan een week te laat wordt ingeleverd, wordt een 1,0 toegekend. Herkansen van het huiswerk is niet mogelijk.

Links

Blackboard UL