Prospectus

nl en

Seminarium presenteren en communiceren

Course
2019-2020

Omschrijving

SPC bestaat uit:

  • Het verzorgen van een wiskundige voordracht van een half uur.

  • Het schrijven van een wetenschappelijk artikel van een bladzijde of 4/5.

  • Het bijwonen van de voordrachten (in beide semesters) van de medestudenten en het deelnemen aan een plenaire nabespreking en beoordeling van deze voordrachten.

Dat het voor een wiskundige van belang is in staat te zijn een goede voordracht te geven en een fatsoenlijk wetenschappelijk artikel te schrijven, behoeft geen betoog. Bij SPC verzorgt elke student onder begeleiding een voordracht en schrijft de student een artikel. Met name het schrijven van een artikel is een goede voorbereiding op het schrijven van bijvoorbeeld de bachelorscriptie.

Werkvorm

Gedurende twee semesters wordt er elke donderdagmiddag een voordracht gehouden. Meestal één, maar soms ook twee. Na deze voordracht vindt een plenaire nabespreking plaats die uit twee delen bestaat: eerst een vragenronde over de wiskundige inhoud, zoals dat ook op een congres plaats vindt en daarna een bespreking van de voordracht zelf. Over punten die goed waren en punten die een volgende keer beter zouden kunnen. Van de studenten in de zaal wordt hierbij een actieve deelname verwacht.

Aanwezigheid

Aanwezigheid bij de voordrachten is verplicht. Natuurlijk kan het wel eens voorkomen, dat een student verhinderd is. Dit dient echter altijd per mail even gemeld te worden. Teveel afwezig zijn kan leiden tot een verlaging van het cijfer of zelfs een verplichting SPC een volgend jaar alsnog (eventueel voor een deel) te volgen. Reden is dat het bijwonen en mede-beoordelen van de voordrachten van andere studenten een wezenlijk onderdeel van dit vak is.

Tentaminering

In beginsel wordt het eindcijfer berekend als het gemiddelde van de cijfers voor de voordracht en het artikel. Dit gemiddelde kan echter worden bijgesteld, bijvoorbeeld op basis van te grote mate van afwezigheid.

Links

Voor de planning en onderwerpen zie de Website H.Finkelnberg