Prospectus

nl en

Gedragsbiologie

Course
2018-2019

Toegangseisen

Advies: Gedragsbiologie jaar 1

Contact

Coördinator: Dr.K.Riebel
Email: k.riebel@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

Doel van de cursus is inzicht te geven in het gedrag van dier en mens als biologisch verschijnsel. Theorieën over causatie, ontwikkeling, functie en evolutie van gedrag worden behandeld, met nadruk op de wisselwerkingen tussen deze vragen. Thema’s: organisatie van gedrag, stimulusverwerking, communicatie, nature-nurture, gedragsgenetica, fenotypische plasticiteit van gedrag, vormen van leren, cognitie, welzijn, partnerkeuze en seksuele selectie, culturele evolutie, animal personalities. Kennismaking met de praktijk van gedragsbiologisch onderzoek tijdens enkele demonstraties en groepspractica.

Leerdoelen

Doelstellingen:

  • Inzicht in het gedrag van dier en mens als biologisch verschijnsel

  • Verdiepen van kennis van eigentijdse gedragsbiologische thema’s en theorieën

  • Kennen en begrijpen methoden, doelstellingen, modelsystemen, theorieën

  • Toepassen van theorieën op nieuwe voorbeelden

  • Basisvaardigheden in het ontwikkelen van vraagstellingen, experimenteel design

  • Het leren interpreteren van onderzoeksgegevens (ook als voorbereiding op het meer gevorderde niveau van de cursus veldonderzoek gedragsbiologie)

  • Kritisch lezen, presenteren en bediscussiëren van secundaire en primaire gedragsbiologische literatuur.

Eindtermen:
Kennis kernboek en thema’s colleges, toepassen van theorie op nieuwe gegevens.

Rooster

Van 1 april 2019 tot en met 3 mei 2019, voor detailrooster zie Blackboard.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, groepspractica, groepsopdrachten, werkcolleges.

Toetsing

Tentamens (essay vragen), literatuuropdracht (presentatie), gedragsonderzoekje met behulp van video materiaal (verslag, symposium)

Blackboard

Communicatie tussen docenten en cursisten, indienen van werkstukken, ter beschikking stellen van elektronische versies van de hand-outs van de hoorcolleges, aanvullende materialen (teksten, geluiden etc. voor tutorials en werkopdrachten).

Literatuur

Verplicht boek: Shawn Nordell and Thomas Valon: Animal Behavior - Concepts, Methods, and Applications. Second Edition. Oxford University Press 2017. ISBN: 9780190276782

Aanmelden

Via USIS en daarna enrollen in Blackboard

Opmerkingen

Deze cursus is verplicht als voorbereiding op de cursus Veldonderzoek Gedragsbiologie.