Prospectus

nl en

Readings from the Dead Sea Scrolls

Course
2018-2019

Admission requirements

Bijbels Hebreeuws 2 en Bijbels Aramees.

Description

In deze cursus maken de studenten intensief kennis met een (nader en in overleg te bepalen) selectie van Hebreeuwse of Hebreeuwse en Aramese teksten uit Qumran, regelmatig ook op basis van foto’s van de originele handschriften. Daarbij komen verschillende centrales genres aan bod.

Course objectives

In deze cursus leren studenten zelfstandig en kritisch om te gaan met de schriftelijke bronnen uit Qumran in hun taalkundige en culturele context alsmede met de toonaangevende wetenschappelijke hulpmiddelen.

Timetable

Zie roosterpagina

Mode of instruction

Seminar

Course Load

Totale studielast: 140 uur, waarvan:

  • 26 voor het volgen van de colleges

  • 60 voor het voorbereiden van de colleges en het maken van de vertaalopdrachten en het lezen van de secundaire literatuur

  • 54 voor het voorbereiden van het tentamen

Assessment method

  • Voorbereiding op college en mondelinge medewerking (40%)

  • Werkstuk (60%)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Als het werkstuk onvoldoende is, kan het op basis van feedback van de docent één keer overgedaan worden.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

In deze cursus wordt Blackboard gebruikt voor het ter beschikking stellen van aanvullend studiemateriaal.

Reading list

Teksten en bibliografische informatie worden tijdens het college ter beschikking gesteld.

Registration

Aanmelden voor A la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dhr. Prof. Dr. H. Gzella