Prospectus

nl en

Historiography of Korea

Course
2018-2019

Toegangseisen

Deze werkgroep is toegankelijk voor maximaal 20 studenten van de BA’s Koreastudies, Japanstudies, en Chinastudies en van de BA International Studies.

Beschrijving

Historiografie is de studie van de wijze waarop mensen proberen het verleden te reconstrueren en representeren. De eerste vraag is in hoeverre dit mogelijk is en op welke manier en waarom dit gebeurt. Een analyse hiervan werpt licht zowel op het verleden als het heden en heeft implicaties voor alle aspecten van de Koreastudies, of het nu gaat om politiek, cultuur in al zijn vormen, of sociale aspecten. Dit seminar biedt een inleiding op sommige van de belangrijkste onderwerpen in de studie van Korea, terwijl de methodologische en theoretische inzichten ook toepasbaar zijn in de studie van andere regio’s. Het seminar biedt ook gelegenheid kennis te maken met bepaalde onderzoeksstrategieën van de humaniora en social wetenschappen.

Leerdoelen

 • Het verdiepen van de kennis van de Koreaanse geschiedenis

 • Het ontwikkelen van het kritische denken en analytische vermogens door de toepassing van onderzoeksgerichte opdrachten.

 • Oefening in het toepassen van complexe analyses op empirisch en theoretisch niveau.

 • Het verbeteren van schriftelijke communicatieve vaardigheden en vertrouwd raken met argumentatiestrategieën.

 • Ontwikkelen van de basisvaardigheden voor het schrijven van werkstukken en doen van onderzoek.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

 • Seminar

Studielast

Totale studielast: 140 uur

 • Contacturen (2 uren per week x 12 weken): 24 uur

 • Bestudering van de opgegeven literatuur (4 uur per week x 12 weken): 48 uur

 • Voorbereiding van schrijfopdrachten en mondelinge presentaties: 78 uur

Toetsing

 • (20%) Het uitvoeren van alle opdrachten, afgezien van Paper 1 en 2, en actieve deelname aan het seminar, bijvoorbeeld door aanwezigheid tijdens de contacturen en participatie in alle activiteiten, zoals discussies, in-class quizzes, en presentaties.

 • (30%) Paper 1. Kritische analyse van een secundaire bron, een door de student gekozen en door de docent goedgekeurde monografie. Lengte: niet meer dan 2500 en niet minder dan 1750 woorden.

 • (50%) Paper 2. Een kritisch overzicht van de historiografische literatuur van een bepaald onderwerp van tussen de 4000 en 5000 woorden, gebaseerd op ruwweg 2-3 monografieën of 5-7 artikelen. Van de studenten wordt verwacht dat ze zich vertrouwd maken met meer dan de teksten onder discussie, zodat ze de laatste kunnen situeren in een ruimer veld.

Afwezigheid: Wie meer dan drie sessies mist kan er niet op rekenen dat de papers worden nagekeken.

Opdrachten kunnen vroeger worden ingeleverd dan vereist, maar te laat ingeleverde opdrachten worden niet geaccepteerd.

Wie zakt voor dit vak (d.w.z. een eindcijfer ontvangt van 5.49 [= 5] of minder) heeft recht op 1 herkansing. De herkansing bestaat uit een onderzoekspaper van 4500 woorden dat telt voor 100% van het eindcijfer. Slechts 1 herkansing is mogelijk. Studenten die geen voldoende hebben behaald moeten de docent binnen 36 uur nadat het eerste eindcijfer bekend is gemaakt laten weten dat ze een herkansing willen. Het is de verantwoordelijkheid van de student zich tijdig op de hoogte te stellen van de uitslag van het tentamen.

Dit vak is één geheel. Alle onderdelen moeten in hetzelfde academische jaar worden voltooid. Deelcijfers kunnen niet meegenomen worden naar een volgend jaar.

Blackboard

Voor belangrijke informatie wordt gebruik gemaakt van Blackboard. Van de studenten wordt verwacht dat ze Blackboard regelmatig raadplegen.

Literatuur

De te bestuderen teksten worden bekend gemaakt via Blackboard. Er zijn geen teksten die bij voorbaat moeten worden aangeschaft.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Contact

prof.dr. B.C.A. Walraven