Prospectus

nl en

Must reads: Leseliste ab 1700

Course
2018-2019

Toegangseisen

Er wordt minimaal een passieve kennis (bij voorkeur niveau B2) van het Duits verwacht.

Beschrijving

In dit hoor- en responsiecollege wordt een groot aantal werken van de leeslijst behandeld, waarbij relevante analyse-aspecten en -instrumenten aan de orde komen. Tijdens het hoorcollege wordt dieper ingegaan op een aantal aspecten die telkens verschillende werken uit de leeslijst kenmerken. In het college worden geselecteerde werken samen met de studenten vanuit verteltechnisch oogpunt grondiger besproken en in verband gebracht met andere werken uit de leeslijst die werden gelezen.

Leerdoelen

Studenten

 • beschikken over een globaal inzicht in en over kennis van een reeks canonieke werken uit de Duitse literatuurgeschiedenis;

 • beschikken over een globaal inzicht in en over basiskennis van relevante analyse-aspecten en -instrumenten;

 • zijn in staat de verworven kennis en opgedane inzichten mondeling in het Duits weer te geven.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoor- en responsiecollege

Studielast

Totaal 140 uur

 • Colleges: 14 contacturen

 • Zelfstandig lezen van de opgegeven teksten: 8 uur per week x 13 weken = 116 uur

 • Deeltoetsen (incl. voorbereiding): 9,5 uur

 • Mondeling tentamen: 0,5 uur

Toetsing

Toetsing

 • 3 schriftelijke deeltoetsen van één uur (20% per toets van het eindcijfer)

 • Afsluitend mondeling examen van 20 minuten (40% van het eindcijfer).

Weging

Zie onder Toetsing

Herkansing

Herkansen kan via een mondeling tentamen.

Nabespreking

Nabespreking van de uitslag van het tentamen volgt onmiddellijk na het tentamen. Mocht er op een later tijdstip behoefte zijn aan nog een nabespreking en de student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag, wordt dit binnen twee weken na het ontvangen verzoek georganiseerd.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Studiemateriaal

 • Opdrachten

Literatuur

 • Leeslijst zal via Blackboard bekend worden gemaakt

 • Benedikt Jeßing, Ralph Köhnen, Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft, (2007): Stuttgart: J.B. Metzler.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Zie voor algemene informatie over inschrijven via uSis: Nederlands of Engels

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen gelieve contact op te nemen met de heer J. Hillgärtner.

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Duitse taal en cultuur
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, eerste verdieping kamer 101A. Tel. 071-527 2604.