Prospectus

nl en

Conversatie Modern Hebreeuws 2

Course
2018-2019

*deze cursus wordt niet aangeboden in 2018-2019

Toegangseisen

Succesvolle afronding van het college Conversatie Modern Hebreeuws 1.

Beschrijving

Oefeningen in actieve taalbeheersing en schrijfvaardigheid in aansluiting op Teksten Modern Hebreeuws 2.

Leerdoelen

Dit college, tezamen met het college Teksten Modern Hebreeuws 2, beoogt de volgende niveaus van taalbeheersing (zoals geformuleerd in het Europees referentiekader taalvaardigheid):
Luisteren: A2, Lezen: A2, Gesproken interactie: B1, Gesproken productie: A2, Schrijven: A2.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege
Voor werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. Studenten dienen actief en goed voorbereid deel te nemen aan alle werkcolleges. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent (bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, familieomstandigheden, problemen met het spoor enz.). In deze gevallen bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Er mogen maximaal twee colleges worden gemist. Afwezigheid zonder kennisgeving en/of meer dan twee keer kan leiden tot uitsluiting van de tentamen(s) en toekenning van een onvoldoende voor de cursus.

Studielast

Totale studielast 140 uur, waarvan:

  • volgen van college: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur

  • maken van opdrachten, al dan niet ter voorbereiding op het college: 4 uur x 13 weken = 57 uur

  • voorbereiden toetsen en tentamen: 57 uur

Toetsing

Combinatie van toetsvormen:

  • Bijdrage aan college’s, opdrachten = 50%, mondeling tentamen = 50%.

  • Herkansing in overleg.

Blackboard

Tijdens de colleges wordt er gebruik gemaakt van Blackboard voor het doen van mededelingen en het opgeven van opdrachten.

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden via usis

Aanmelden Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Drs. U. Hagai### Opmerkingen