Prospectus

nl en

Modern Hebrew Texts 2

Course
2018-2019

*ddeze cursus wordt niet aangeboden in 2018-2019

Toegangseisen

Voorwaarde voor toelating tot dit college is de succesvolle afronding van de colleges Grammatica Modern Hebreeuws 3 en Teksten Modern Hebreeuws 1.

Beschrijving

Verdere uitbreiding van leesvaardigheid en grammaticale kennis aan de hand van eenvoudige literatuur en een systematische grammatica (zie onder literatuur); oefening in de schrijfvaardigheid.

Leerdoelen

Dit college, tezamen met het college Conversatie Modern Hebreeuws 2, beoogt de volgende niveaus van taalbeheersing (zoals geformuleerd in het Europees referentiekader taalvaardigheid):
Luisteren: A2, Lezen: A2, Gesproken interactie: B1, Gesproken productie: A2, Schrijven: A2.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege
Voor werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. Studenten dienen actief en goed voorbereid deel te nemen aan alle werkcolleges. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent (bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, familieomstandigheden, problemen met het spoor enz.). In deze gevallen bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Er mogen maximaal twee colleges worden gemist. Afwezigheid zonder kennisgeving en/of meer dan twee keer kan leiden tot uitsluiting van de tentamen(s) en toekenning van een onvoldoende voor de cursus.

Studielast

Totale studielast 140 uur, waarvan:

  • volgen van college: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur

  • maken van opdrachten, al dan niet ter voorbereiding op het college: 4 uur x 13 weken = 57 uur

  • voorbereiden toetsen en tentamen: 57 uur

Toetsing

Combinatie van toetsvormen:

  • Opdrachten, bijdragen aan colleges, tussentoets = 50%

  • Schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen = 50%

Alleen het schriftelijk tentamen kan worden herkanst en geldt dan voor 50%.

Blackboard

Tijdens de colleges wordt er gebruik gemaakt van Blackboard voor het doen van mededelingen en het opgeven van opdrachten.

Literatuur

wordt later bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden via usis

Aanmelden Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Dr. H. Neudecker

Opmerkingen