Prospectus

nl en

The German Language: Basics II

Course
2018-2019

Toegangseisen

Succesvolle afronding van de cursus Fundament I.

Beschrijving

Dieses Seminar setzt das Seminar Fundament I fort. Das Ziel ist, korrekt, frei und flüssig Deutsch sprechen und schreiben zu lernen. Es werden vier Fähigkeiten trainiert: Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen. Hierbei wird mit einem Übungsbuch und einer Grammatik gearbeitet; zusätzlich gibt es Hilfen zur Aussprache. Während der Sitzungen wird viel gesprochen und diskutiert. Regelmäßige kleine Tests helfen dabei, den eigenen Fortschritt zu sehen und individuelle Schwächen rechtzeitig zu erkennen und zu beheben.

Leerdoelen

De studenten

 • hebben een stabiele basiskennis van de Duitse grammatica op B2 niveau

 • beschikken over een woordenschat op B2 niveau

 • beheersen de uitspraak van het Duits op B2 niveau.

Studenten zijn in staat om

 • hun beheersing van het Duits mondeling en schriftelijk onder bewijs te stellen, zowel in voorbereide bijdragen als in spontane interactie

 • correcties en feedback op taaluitingen te geven en te ontvangen en ervan te leren.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Zelfstudie

Studielast

Totaal aantal uren: 140 – 5 EC

 • College: 4 uur per week x 13 weken = 52 uur

 • Voor- en nabereiding college: 2 uur per week x 13 weken = 26 uur

 • Voorbereiding presentatie: 10 uur

 • Voorbereiding eindtoets (essay en mondeling tentamen): 48 uur

 • Toetsen: 4 uur

Toetsing

Toetsing:

Voorwaarde (zonder cijfer):

 • actieve deelname

 • drie toetsen (woordenschat en grammatica)

 • zelfstandig werken met oefenmateriaal

 • Indienen van teksten

Toetsen (met cijfer):

 • drie toetsen (woordenschat en grammatica)

 • mondelinge presentatie over een wetenschappelijk onderwerp (mondelinge productie en interactie)

 • mondeling tentamen: presentatie en gesprek (mondelinge productie en interactie)

 • eindtoets: essay (1000 woorden)

Weging:

 • toetsen: 30%

 • mondelinge presentatie: 20%

 • mondelinge eindtoets: 20%

 • essay: 30%

Het essay en de mondelinge eindtoets moeten voldoende zijn.

Herkansing:

Het essay en de modelinge deeltoets kunnen worden herkanst .

Nabespreking tentamen:

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • informatie en communicatie

 • extra studiemateriaal

 • opdrachten

Literatuur

Verplicht aan te schaffen

 • Anne Buscha, Susanne Raven & Szilvia Szita: Erkundungen Deutsch als Fremdsprache KOMPAKT C1 (2016). Leipzig: Schubert-Verlag. ISBN-13:978-3-941323-24-7

 • Anne Buscha & Szilvia Szita: B-Grammatik. Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache (2012). Leipzig: Schubert-Verlag. ISBN: 978-3-941323-10-0 (deelnemers aan Fundament I hebben dit boek al in hun bezit)

Niet verplicht, wel handig:

 • Reinke, Kerstin: Einfach Deutsch aussprechen. Leipzig: Schubert Verlag. ISBN 978-3-941323-14-8

 • Cate, Abraham P. ten/ Lodder, Hans G. / Kootte, Andre (2007), Deutsche Grammatik. Eine kontrastiv deutsch-niederländische Beschreibung für den Fremdsprachenerwerb. Bussum.

 • Forst Gabriele (2016), Thematische woordenschat van het Duits - nieuwe editie. Almere.

Naslagwerken (altijd de nieuwste uitgave):

 • Duden: Deutsches Universalwörterbuch, Mannheim u.a.

 • Duden Bd. 2: Das Stilwörterbuch, Mannheim u.a.

 • Duden Bd. 8: Die sinn- und sachverwandten Wörter, Wörterbuch der treffenden Ausdrücke, Mannheim u.a.

 • Duden Bd. 9: Richtiges und gutes Deutsch, Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle, Mannheim u.a.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Zie voor algemene informatie over inschrijven via uSis: Nederlands of Engels

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke informatie kan je terecht bij mw. Sz. Szita

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Duitse taal en cultuur.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-527 2144.
mail: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl@hum.leidenuniv.nl..