Prospectus

nl en

Auslandaufenthalt

Course
2018-2019

Voor het eerste semester van het derde jaar is een verplicht buitenlandverblijf geroosterd. Dit onderdeel geeft 25 van de 30 EC.

Iedere student heeft aan het eind van het buitenlands verblijf een aantal van 30 ec aan vakken Duits behaald aan buitenlandse universiteit.

De werklastverdeling over beide semesters is 25 ec in het eerste semester (het volgen van 30 ec aan vakken aan de gekozen universiteit en het zoveel mogelijk afronden van de gevolgde vakken) en 5 ec in het tweede semester na terugkomst (de definitieve afronding van de in het buitenland gevolgde vakken in de vorm van het afmaken en inleveren van de werkstukken, horend bij de gevolgde vakken).

De ECTS moeten door het volgen van colleges op adequaat niveau worden behaald. Uitgesloten zijn daarom zgn. “Übungen” en “Einführungen”. “Vorlesungen” zijn wel mogelijk, echter alleen indien ze met een werkstuk of tentamen worden afgesloten

Iedere student volgt voor ten minste 5 ec college in de literatuur-, taal-, en cultuurwetenschap

Eventueel kan een extra talencursus worden aanbevolen

Iedere student volgt een individueel traject aan een Duitstalige universiteit dat in samenspraak met de vertegenwoordiger van de opleiding Duits in de examencommissie en/of de studiecoördinator mevr. A.C. Wapenaar wordt vastgesteld. Bij hen kun je terecht voor meer informatie. U dient het programma dat u aan de buitenlandse universiteit gaat volgen vooraf voor te leggen aan de examencommissie.