Prospectus

nl en

Séminaire de recherche: Marcel Proust aujourd'hui: roman, cinéma, bande dessinée

Course
2018-2019

Toegangseisen

Toegankelijk voor 2e en 3e jaars BA Frans.
Andere bacheloropleidingen: goed Frans kunnen verstaan en lezen; het 1e jaars college Letterkunde II: Introduction à la littérature française (de 1800 à nos jours) gevolgd hebben, of een vergelijkbaar inleidend college over de moderne Franse letterkunde. Toelating in overleg met de docent.

N.B.: Houd bij de keuze van een Séminaire rekening met het volgende: in het tweede en derde jaar moeten in totaal vijf Séminaires met goed gevolg afgerond worden, minimaal drie hiervan dienen met een onderzoekscomponent (Séminaire de recherche) te zijn.

Beschrijving

Proust lezen is je laten onderdompelen in een roman-fleuve vol kleurrijke personages, die een prachtig beeld geeft van de Belle Epoque. Typisch proustiaanse thema’s passeren de revue, zoals herinnering en vergetelheid, liefde en vriendschap, tijd en geschiedenis… In dit college lezen we de twee eerste delen: Du côté de chez Swann en A l’ombre des jeunes filles en fleurs. Gaandeweg zien we de hoofdpersoon opgroeien van kind tot adolescent, en van alles leren over leven en kunst. Via close reading krijg je meer vat op de tekst, en leert die thematisch en stilistisch analyseren. Het college gaat ook over hoe we in onze tijd tegen Proust aankijken. De laatste twintig jaar is Proust met name via andere media tot het publiek gekomen: film maar ook de knappe bewerking tot strip door Stéphane Heuet.
Voor 2e jaars is dit college een kennismaking met Proust, voor 3e jaars bouwt het voort op Letterkunde: Roman, cinema (1800 à nos jours). Uiteraard worden overlappingen met dat college vermeden (om die reden maakt Un amour de Swann geen deel uit van het programma).

Leerdoelen

 • Algemene kennis van het oeuvre van Proust en de achtergronden daarvan.

 • Kennis van de eerste twee delen van de Recherche, in hun historische en culturele context

 • Enige kennis van relevante secundaire literatuur en het vermogen om die te gebruiken

 • In staat zijn een eigen onderzoek over een deelonderwerp te doen en daarover verslag te doen, mondeling en schriftelijk.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Keuze uit:

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 140 uur

 • Bijwonen college: 28 uur

 • Voorbereiden college en bestuderen literatuur: 36 uur

 • Mid term Essay: 16 uur

 • Mondelinge presentatie: 20 uur

 • Eindpaper: 40 uur

Toetsing

Tentamenrooster

Toetsing en weging

 • Contrôle continu: 10 % van het eindcijfer

 • Midterm Essay : 20 %

 • Mondelinge presentatie: 20 %

 • Paper (3500-4000 woorden): 50% .

Herkansing

Alleen het midterm essay en het paper kunnen herkanst worden.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor: praktische informatie en het beschikbaar stellen van literatuur.

Literatuur

Marcel Proust:

 • Du côté de chez Swann (Garnier-Flammarion, 2009)

 • A l’ombre des jeunes filles en fleur, volume II (Garnier-Flammarion, 1999)

 • Stéphane Heuet, A la recherche du temps perdu, volume I : Combray (Delcourt, 2007)

 • Raul Ruiz, Time regained (dvd, 1999), peut être visionné à la UB.

A lire avant le début du cours : Du côté de chez Swann (Combray et Noms de pays, le nom). On recommande de se servir, à côté de l’édition originale, d’une traduction (néerlandaise, anglaise…). Lire aussi la version bd de S. Heuet, en introduction à Proust.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. A.E. Schulte Nordholt

Opmerkingen

Geen.