Prospectus

nl en

Werkstuk/Stage Boek, Boekhandel & Uitgeverij

Course
2018-2019

Toegangseisen

Dit onderdeel is alleen toegankelijk voor studenten die zich hebben ingeschreven voor de BA Minor Boek, Boekhandel, Uitgeverij. Het maximum aantal deelnemers aan de minor is vierentwintig (24), plaatsing gebeurt op volgorde van inschrijving.

Beschrijving

Op basis van de gedurende het bijvak besproken stof verricht de student een zelfstandig onderzoek naar een onderwerp van eigen keuze. Daarbij kunnen zowel historische als eigentijdse (of toekomstige) ontwikkelingen worden aangekaart.

De invulling van deze cursus kan de vorm aannemen van een onderzoek: de student bestudeert dan primaire bronnen (historisch of contemporain) en secundaire literatuur, en schrijft over de bevindingen een werkstuk van ca. 4000 woorden. Anderzijds kan dit minoronderdeel worden ingevuld als werkervaringsstage van beperkte duur (appx. 140 uur), waarvan schriftelijk verslag wordt gedaan volgens de vereisten van het Loopbaancentrum.

Leerdoelen

  • Studenten krijgen inzicht in de rol van het boek in de historische of contemporaine maatschappelijke context;

  • Studenten leren omgaan met professionele terminologie in secundaire literatuur;

  • Studenten verwerven kennis over de verschillende partijen in de (Nederlandse) ‘wereld van het boek’.

Leerdoelen: werkstuk

  • Studenten leren zelfstandig boekwetenschappelijk onderzoek uitvoeren aan de hand van primaire en secundaire bronnen;

  • Studenten oefenen in het op wetenschappelijke wijze van hun onderzoek verslag doen in een werkstuk.

Leerdoelen: stage

  • Studenten verwerven praktijkervaring in de (Nederlandse) ‘wereld van het boek’, waarover zij in de Minor BBU al kennis hebben opgedaan;

  • Studenten reflecteren op hun werkzaamheden en leerervaringen in een verslag van de stage.

Rooster

Zie rooster op de website

Onderwijsvorm

Zelfstandig, individueel traject.

Toetsing

Werkstuk.

De herkansing bestaat uit het herschrijven van het werkstuk.

Blackboard

Er is geen Blackboard module voor dit onderdeel.

Literatuur

Wordt in overleg met de begeleidende docent vastgesteld.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of mail: .osz-oa-eyckhof@humleidenuniv.nl..

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

n.v.t.

Contact

Onderwijsadministratie Media Studies, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: .osz-oa-eyckhof@humleidenuniv.nl.

Studiecoördinator: Dhr. J. Donkers, MA, P.N. van Eyckhof 4, room 1.02b.