Prospectus

nl en

Séminaire de recherche: Le thème de l’oiseau dans la littérature française

Course
2018-2019

Toegangseisen

_

N.B.: Houd bij de keuze van een Séminaire rekening met het volgende: in het tweede en derde jaar moeten in totaal vijf Séminaires met goed gevolg afgerond worden, minimaal drie hiervan dienen met een onderzoekscomponent (Séminaire de recherche) te zijn.

Beschrijving

Dans ce cours nous étudierons la thématique de l’oiseau dans la littérature et l’histoire naturelle françaises. Notre point de départ sera L’Oiseau (1856) de Jules Michelet, ouvrage qui nous permettra d’étudier cette thématique dans toute son étendue littéraire et historique. Pour l’époque prémoderne, on s’arrêtera aux bestiaires et aux lais (Marie de France) du Moyen Age, à la poésie, à la fable (La Fontaine), au conte de fées (Mme d’Aulnoye) et à la satire (Cyrano de Bergerac), ainsi qu’à l’histoire naturelle de Belon et de Buffon. Et pour l’époque moderne, nous étudierons la poésie de Baudelaire, des Parnassiens et des Symbolistes, de Prévert et de René Char. Cette approche thématique nous donnera une entrée inattendue dans la littérature française à travers les siècles.

Leerdoelen

Uitgaande van reeds verworven kennis, gaan de studenten via de thematiek van de vogel dieper in op de Franse letterkunde door de eeuwen heen. Behalve toepassing en verdieping van de reeds aanwezige literair-historische kennis en tekst-analytische vaardigheden, beoogt deze cursus ook de vaardigheden, presentatie, verslaglegging en samenwerking te verbeteren.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 140 uur

  • Bijwonen college: 39 uur

  • Voorbereiden college: 29 uur

  • Voorbereiding gezamenlijke en individuele opdrachten en mondelinge presentatie en werkstuk: 72 uur.

Toetsing

Tentamenrooster

Toetsing

  • Werkstuk

  • Gezamenlijke en individuele opdrachten en mondelinge presentatie

Weging

  • Werkstuk: 70 %

  • Gezamenlijke en individuele opdrachten en mondelinge presentatie: 30%

Herkansing

Uitsluitend voor werkstuk

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt vooral gebruikt voor het beschikbaarstellen van studiemateriaal.

Literatuur

Via Blackboard

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Prof.dr. P.J. Smith