Prospectus

nl en

Integration: Project-Management

Course
2018-2019

Toegangseisen

Integratie: Business-IT-Alignment.

Beschrijving

De theorie van projectmanagement zal worden behandeld in interactieve hoorcolleges. Eén van de belangrijkste succes-/faalfactoren van projecten is communicatie. Gedurende de bijeenkomsten zal specifiek aandacht aan dit onderwerp gegeven worden. De studenten voeren in teamverband een project uit voor een externe opdrachtgever. Ze ervaren de weerbarstigheid van het formuleren van een projectdoel en het definiëren en opleveren van projectresultaten. Ze beleven de dynamiek van het werken in een team en krijgen inzicht in hun vermogen om effectief te communiceren met elkaar en met de opdrachtgever.

Leerdoelen

De studenten leren de basisprincipes en –elementen van projectmanagement kennen. Ze doorzien de succesfactoren van een project en begrijpen dat onzekerheden veelal niet vermeden maar gemanaged moeten worden. Door middel van een casus leren ze elementaire projectmanagementtechnieken toe te passen. Ze onderkennen de grote toegevoegde waarde van presentatietechnieken en verbeteren hun vaardigheden op dit gebied.

Rooster

De meest recente roosters zijn te vinden op de Studenten-website:

Onderwijsvorm

Per week 2 uur hoorcollege en 1 uur werkcollege. Daarnaast 2 maal een bezoek aan het bedrijf van de opdrachtgever. Tussen colleges door werken aan opdracht op projectmatige wijze.

Toetsing

Toetsing vindt plaats op de volgende gebieden:

 1. Groepscijfer: opdracht voor de klant
 • 30% Tijdigheid en kwaliteit van de levering van projectresultaten.

 • 20% Kwaliteit van de eindpresentatie.

 • 25 % Mate van projectbeheersing en de aantoonbaarheid daarvan. Belangrijke beoordelingselementen zijn: a. Plan van Aanpak b. Statusrapportage
  Nb.: Rol van projectmanager dient gedurende het project gewisseld te worden binnen de projectgroep.

 • 25% Tevredenheid van de opdrachtgever.

 1. Individueel cijfer:
 • 70% Schriftelijk tentamen

 • 15% Participatie tijdens college (mate en niveau)

 • 15% Het schrijven van een stuk met het oog op zelfreflectie van gedrag tijdens het project.

Het eindcijfer wordt bepaald door het gemiddelde te nemen van de toetselementen 1 en 2.
Alleen voor het tentamen wordt een herkansing geboden.

Blackboard

Voor dit college wordt Blackboard gebruikt.

Literatuur

Projectmatig werken bij de hand , Rudy Kor, Kluwer, 2e geheel herziene druk, 1e oplage 2009. ISBN 9789013064070.

Aanmelden

Aanmelden via uSis: Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de studentenwebsite onder de tab 'Wiskunde en Natuurwetenschappen'.
Voor studenten die niet staan ingeschreven voor de BSc Informatica is er een beperkte capaciteit. Neem contact op met de onderwijscoördinator/studieadviseur.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee.

Website

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Geen.