Prospectus

nl en

Macroeconomics (IT)

Course 2018-2019

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Inleiding
 • Nationale Rekeningen
 • Economische Groei
 • Arbeidsmarkt
 • Budgetrestricties
 • Consumptie en Investeringen
 • Geldvraag en Geldaanbod
 • Macro-economisch evenwicht
 • Inflatie
 • Macro-economisch evenwicht met inflatie
 • Financiële markten
 • De wisselkoers
 • Vraagbeleid
 • Budgettair beleid en overheidsschuld
 • Aanbodbeleid

Leerdoelen

 • Theoretisch inzicht verkrijgen in de manier waarop (micro-)economische interacties tussen producenten, consumenten en de overheid leiden tot de macro-economische realiteit;
 • Empirische kennis vergaren van het functioneren van de economie op macro-economisch niveau (voor individuele landen en de wereld als geheel);
 • Analyse uitvoeren van de invloed van overheidspolitiek op de macro-economie.

Rooster

Het rooster is te vinden via de studenten website.
Zie SIN-online van de Erasmus School of Economics voor het meest actuele rooster.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege
 • Practicumcollege

Toetsing

Verplichte aanwezigheid bij tenminste 70 % van de practica (deze verplichting geldt niet voor studenten die reeds eerder een geldig – in OSIRIS geboekt – maar onvoldoende vakresultaat hebben behaald).

 • Tussentoets met open vragen (20%)
 • Schriftelijk (her)tentamen met meerkeuze vragen (80%)

Blackboard

Bereikbaar via SIN online van ESE.

Literatuur

Burda, M., and C. Wyplosz, Macroeconomics: a European text, 6th edition, Oxford University Press.

Aanmelden

Studenten dienen zich zowel in Leiden als in Rotterdam aan te melden voor het tentamen.

 • Leiden:
  Aanmelden via uSis: Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven
  Activiteitencodes te vinden via de studentenwebsite onder de tab 'Wiskunde en Natuurwetenschappen'.
 • Rotterdam:
  Aanmelden in Rotterdam.

Contact

Vakcoördinator ESE: dr. LCG Pozzi.
Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee.

Website

Macro Economie.

Opmerkingen

Dit vak wordt georganiseerd door de Erasmus School of Economics en vindt plaats in Rotterdam.