Prospectus

nl en

Optimalisering (Besliskunde 1)

Course
2018-2019

Omschrijving

Dit vak is zeer geschikt voor studenten die later als wiskundige in de praktijk werkzaam willen zijn.
Er worden twee Besliskundevakken in het tweede en derde jaar van de Bachelor gegeven: Besliskunde A en Besliskunde B. Beide zijn keuzevakken in het tweede en derde jaar. Optimalisering is als voorkennis voor beide vakken niet nodig, maar wel aan te raden (zie de betreffende vakpagina’s).

In het vak Optimalisering/Besliskunde 1 komt een selectie uit de volgende onderwerpen aan de orde.
1. Combinatoriek en Enumeratie (o.a. tellen van grafen, principe van in- en exclusie, theorie van Polya)
2. Grafentheorie (wordt misschien naar Caleidoscoop verplaatst)
3. Lineaire Optimalisering
4. Dynamische Programmering
5. Analyse van algoritmes en complexiteit

Voorkennis

Lineaire Algebra 1

Aantal college-uren

Wekelijks 2 uur college en 2 uur werkgroep

Tentaminering

  • 3 à 4 huiswerkopgaven

  • 1 modelleeropgave (die waarschijnlijk in koppels gemaakt moet worden)

  • tentamen

De normering moet nog worden vastgesteld, maar voor elk onderdeel moet tenminste een 5 gemiddeld behaald zijn.

Verplichte literatuur

Collegedictaat. Deze is vanaf eind januari 2018 beschikbaar en ook te downloaden van onderstaande webpagina.

Extra informatie

De weekplanning is vanaf eind januari 2018 te zien op onderstaande webpagina

Website