Prospectus

nl en

Elementary music theory 1

Course
2018-2019

Beschrijving

In Elementaire muziektheorie 1 kom je in aanraking met de basale kennis van de algemene muziekleer en leer je vaardigheden op het gebied van gehoortraining en solfège. Het eindniveau komt overeen met het muziektheoretische toelatingsniveau van het Koninklijk Conservatorium.
Naast theoretische kennis zal er ook gewerkt worden aan praktische vaardigheden: ontwikkeling van het muzikale voorstellingsvermogen en het gehoor. Door te zingen en te luisteren worden ritmische, melodische en harmonische vaardigheden geleerd.

Rooster

2019-2020, Full academic year.

Days and times T.B.A.

Location:
The meetings take place at the Royal Conservatoire, Juliana van Stolberglaan 1, Den Haag, ROOM ..., telephone 070 315 15 15.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege.

Toetsing

Schriftelijk en mondeling tentamen.

Literatuur

  • 'Werkboek EMT1' te koop bij Reprografie (Koninklijk Conservatorium)

Contact

Ida Vujovic Rogier Schneemann

Aanmelden

Please register for this course in uSis (Leiden University) and in Osiris (Royal Conservatoire):

uSis. Osiris.

For other elective course in the field of music, fine arts or design, please refer to.:
Elective courses music, fine arts and design