Prospectus

nl en

Ruimtelijke Modellen van Nederlandse Politiek

Course
2018-2019

Omschrijving

Doel 1:Vergroten van kennis over de electorale competitie van politieke partijen aan de hand van ruimtelijke modellen.
Doel 2: Vergroten van kennis over de ideologische verschillen tussen politieke partijen aan de hand van ruimtelijke modellen.

Inhoud: Empirisch onderzoek naar de positie van partijen betekent dat we partijen moeten kunnen rangschikken op een rechte lijn. Indien politieke beleidsterreinen niet onafhankelijk van elkaar zijn (non-separable issues) dan kunnen we volstaan met één rangschikking op een rechte lijn: de links-rechts dimensie. Echter, als de issues onafhankelijk van elkaar zijn, dan zal elke issue een dimensie representeren. Er zijn verschillen methoden om de positie van partijen te meten en elke methode heeft zo zijn voor-en nadelen. Bovendien is de meting van posities afhankelijk van de theorie omtrent het geassumeerde electorale gedrag van partijen en kiezers. In de cursus bespreken we de belangrijkste concepten, benaderingen en meetmethoden.

Onderwijsvorm

Studenten worden geacht aanwezig te zijn bij alle bijeenkomsten en de deelnemers moeten actief deelnemen aan de cursus.

Studiemateriaal

Een programma met literatuur zal beschikbaar zijn op blackboard voor aanvang van de cursus.

Toetsing

Elke student schrijft een eindscriptie van circa 4000 woorden, waarin de aspecten van de politieke ruimte worden besproken aan de hand van een eigen invalshoek.

Rooster

Rooster