Prospectus

nl en

Music: Practicum Musicae 3: instrumental or vocal optional course (classical/jazz), Koninklijk Conservatorium

Course
2018-2019

1. Beschrijving

Practicum Musicae (PM) biedt multigetalenteerde universitaire studenten de mogelijkheid hun muzikaliteit intensief te voeden en ontplooien aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. De studiepunten kunnen ter invulling van de vrije ruimte in elke Leidse opleiding gelden. Naast instrumentale of vocale privélessen, aan de afdelingen Klassiek, Jazz of Oude Muziek, volg je ook theorielessen. Via PM kun je je zeer breed ontwikkelen, academisch en muzikaal!

Practicum Musicae wordt aangeboden door de Academie der Kunsten (AdK). De AdK is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Leiden en de Hogeschool der Kunsten, die bestaat uit de Koninklijk Academie van Beeldende Kunsten (KABK) en het Koninklijk Conservatorium (KC). Zie voor meer informatie: Academie der Kunsten.

2. Toegangseisen

Je moet met succes het keuzevak Practicum Musicae 2 hebben afgesloten (zowel praktisch als theoretisch). Het afsluitend examen PM 2 is tevens toelatingsexamen PM 3.

3. Rooster

De lessen van het PM vinden plaats in zowel het eerste als het tweede semester. De individuele lessen, waaronder ook de correpetities, zijn op afspraak met de docent. Alle lessen vinden plaats op het Koninklijk Conservatorium (Juliana van Stolberglaan 1, Den Haag).

4. Onderwijsvorm

Instrumentale/vocale les: individueel

5. Toetsing

Practicum Musicae 3 wordt afgesloten met een openbaar examen. Dit examen duurt ongeveer 30 minuten en vindt plaats in de periode mei/juni. Het programma wordt in overleg met de docent vastgesteld.

6. Contact

PM@koncon.nl

Voor andere vakken op het gebied van muziek en beeldende kunst, zie s.v.p.:
Keuzevakken muziek en beeldende kunsten