Prospectus

nl en

The Legal Occupation

Course
2018-2019

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In deze cursus bestuderen we de organisatie van het juridisch veld enerzijds, en het gedrag van juristen binnen dat veld anderzijds. Het eerste deel van de cursus richt zich op de organisatie. Daarbij zullen we kijken naar de sociale structuur of samenstelling van het veld, en de ontwikkeling daarvan door de tijd. Bij het onderzoeken van die ontwikkelingen zullen we diverse zaken bestuderen waaronder instroom bij rechtenfaculteiten en selectie procedures bij advocatenkantoren. In het tweede deel van de cursus kijken we naar het gedrag van juristen. We onderzoeken hoe advocaten communiceren met cliënten, welke zaken zij aannemen en welke zij afwijzen, en wat hun rol is in de toenemende gang van burgers naar de rechter. Tenslotte zullen we bestuderen hoe juristen – niet alleen advocaten, maar ook rechters en openbaar aanklagers – omgaan met ethische dilemma’s.

NB. In deze cursus komen twee disciplines bij elkaar: rechten en sociale wetenschappen. De meeste literatuur zal sociaal wetenschappelijk van aard zijn. In die literatuur zullen we methodologische vragen tegenkomen. Wij zullen die vragen oppakken en bespreken om zodoende bekend te worden met diverse aspecten van sociaal-wetenschappelijk onderzoek.

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus moeten studenten concepten correct kunnen uitleggen, theorieën kunnen samenvatten, theorieën kunnen vergelijken, en voorbeelden kunnen formuleren ter illustratie van theorieën. Tenslotte moeten studenten theorieën kunnen toepassen op (fictieve) casus. De theorieën hebben betrekking op de volgende thema’s:

 • Ontwikkeling van de organisatie van het juridisch beroep

 • Verschillen in de organisatie van juridisch onderwijs

 • Samenstelling van de advocatuur

 • Variatie in de interactie tussen advocaten en cliënten

 • De rol van juristen bij de gang van burgers naar de rechter

 • Beslisprocedures van juristen in geval van ethische dilemma’s

Rooster

Beschikbaar via uSis.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Docent: Daniel Blocq

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Studenten moeten voorgeschreven materiaal voor het de respectievelijke colleges hebben gelezen.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Docent: Daniel Blocq

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Studenten moeten opdrachten voorbereiden voor de werkgroepen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Tentamen met open vragen (80% van het eindcijfer): 3 uur.

 • Presentaties (20% van het eindcijfer).

 • Reflecties (3 maal ‘pass’ is voorwaarde voor deelname aan het tentamen) – NB. Dit onderdeel is een praktische oefening.

 • Het deelcijfer voor presentaties en de passes voor reflecties zijn slechts geldig in het academische jaar waarin het vak wordt gevolgd.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal:

Literatuur
Voorgeschreven artikelen en hoofdstukken (zie Blackboard).

Werkboek
Het werkboek is geïntegreerd in Blackboard.

Aanmelden
De aanmelding loopt via uSis.

Contact

 • Vakcoordinator: Daniel Blocq

 • Werkadres: KOG, room B3.18

 • Contact informatie: Secretariaat van het Van Vollenhoven Institute

 • Telefoon: 071 527 5252

 • Email: d.s.blocq@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Van Vollenhoven Instituut

 • Kamernummer secretariaat: B.3.13

 • Openingstijden: van 09.00 tot 17.00

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7260

 • Email: vollenhoven@law.leidenuniv.nl