Prospectus

nl en

“Dichtung und Wahrheit” – Goethes Autobiographie

Course
2018-2019

Toegangseisen

Hoofdvakstudenten: Voldaan aan alle eisen van het eerste en tweede studiejaar . Andere categorieën : Goede passieve beheersing van het Duits.

Beschrijving

Toen Goethe aan het begin van de 19e eeuw besloot zijn autobiografie te schrijven, verkeerde hij in ernstige crises en in het bewustzijn orde op zaken te moeten stellen. Dichtung und Wahrheit is o.m. het antwoord op het algemene gevoelen van het publiek met betrekking tot de politieke, godsdienstige en morele zwakheid van Goethe, of, in de formulering van Friedrich Schlegel, 'dass es dieser verschwenderischen Fülle von geistigem Spiel an einem festen innern Mittelpunkte fehlt'. Hiertegen probeert Goethe het beeld van een afgeronde en organisch ontwikkelde persoonlijkheid te ensceneren, een poging die uiteindelijk faalt. Wij lezen capita selecta om achter de principes van Dichtung en Wahrheit te komen en reconstrueren Goethes dialoog met zijn publiek

Leerdoelen

De student leert

 • interpreteren en contextueren van een exemplarisch literair tekstcorpus dat, vanwege zijn chronologische en intellectuele positionering na de Kunstperiode tal van aanknopingspunten biedt naar de literatuur en de sociale geschiedenis van de 18e t/m de 20e eeuw.

 • door de werkwijze in een kleine werkgroep vragen te stellen aan de tekst, - en vervolgens basale onderzoeksvragen te ontwikkelen en uit te werken.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur of 10 EC x 28 uur = 280 uur.

Dit vak is voor BA-studenten Duitse taal en cultuur voor 5 of 10 ec te volgen. Indien de student dit vak voor 5 ec volgt, schrijft de student het werkstuk of legt de student het mondeling tentamen af.

5 ec:

 • Bijwonen college: 28

 • Voorbereiden college en bestuderen literatuur: 71

 • Voorbereiding voor toetsing: 40 (mond. of schr.)

 • Toetsing: 1 uur

10 ec:

 • Bijwonen college: 28

 • Voorbereiden college en bestuderen literatuur: 131

 • Voorbereiding voor toetsing: 40 (mond.), 80 (schr.)

 • Toetsing: 1 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk ca. 15 pagina's

 • Mondeling tentamen over de hele stof: 30 minuten.

Weging

 • Werkstuk 50%

 • Mondeling tentamen 50%.

 • Beide onderdelen moeten voldoende zijn.

Herkansing

 • Zowel het werkstuk als het mondeling tentamen kunnen worden herkanst.

 • Alleen onvoldoendes moeten overgedaan worden

 • Voldoendes blijven staan.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

N.v.t.

Literatuur

Johann Wolfgang von Goethe: Dichtung und Wahrheit. Text und Kommentar. Herausgegeben von Klaus-Detlef Müller . Deutscher Klassikerverlag März 2007 - kartoniert - 1403 Seiten (DKV TB - Deutscher Klassiker Verlag Taschenbuch).ISBN: 3618680155; EAN: 9783618680154; Libri: 8478945
18,00 EUR

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht evenals aanmelden bij de docent!! Zie onder Opmerkingen.

Zie voor algemene informatie over inschrijven via uSis: Nederlands of Engels

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs, met mogelijkheid voor het doen van het tentamen.

Contact

Voor inhoudelijke informatie gelieve contact op te nemen met dr.K.F. Gille, http://cf.hum.uva.nl/kgille/, tel. 023 – 527 41 65, email: k.f.,gille@uva.nl

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Duitse taal en cultuur.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071-527 2144.
mail: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl@hum.leidenuniv.nl..

Opmerkingen

Aanmelding verplicht (naast USIS) bij k.f.gille@uva.nl vóór 1 januari 2019