Prospectus

nl en

Nachrichten aus der ganzen Welt: Zeitungsjournalismus vom 17. bis zum 20. Jahrhundert

Course
2018-2019

Toelatingseisen

Minstens twee jaar bachelor Duits danwel goede beheersing van de Duitse taal.

Beschrijving

Die ersten Zeitungen erschienen in Deutschland am Anfang des 17. Jahrhunderts. Das neue, periodisch erscheinende Medium gewann schnell eine große Leserschaft. Mit der Ausbreitung der Zeitung und später der Zeitschrift ging die Entstehung und Ausdifferenzierung des Journalismus einher. Während die ersten Zeitungen oft nur knappe Beschreibungen eines Ereignisses enthielten, entstand etwa seit dem Beginn des 18. Jahrhunderts ein breites und ausdifferenziertes journalistisches Angebot, das auf lokale, politische und intellektuelle Bedürfnisse der Leserinnen und Leser reagierte.

In diesem Seminar beschäftigen wir uns mit der Frage, wie sich der Journalismus im Laufe von vier Jahrhunderten entwickelt hat. Dazu werden wir uns mit Sachmeldungen, Reportagen, Meinungsartikeln, Essays, Glossen und Karikaturen beschäftigen und deren Veränderung im Zeitverlauf analysieren. Die Studierenden arbeiten dabei mit digitalisierten Originalquellen.

Leerdoelen

Studenten

 • zijn in staat de belangrijkste journalistieke presentatievormen en -genres in heden en verleden te onderscheiden

 • hebben inzicht in en kennis van de geschiedenis van het journalisme en en de periodieke pers

 • zijn in staat journalistieke in hun historische context te analyseren

 • zijn in staat zelfstandig aan het onderwerp van het college gerelateerde eenvoudige onderzoeksvragen te formuleren;

 • zijn in staat de verworven kennis en opgedane inzichten mondeling en schriftelijk voor een wetenschappelijk publiek in het Duits weer te geven.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Dit college kan voor 10 of voor 5 ec gevolgd worden.

Voor 10 EC:

 • Bijwonen college: 26 uur

 • Voor-/nabereiden college en bestuderen literatuur: 92 uur

 • Voorbereiding mondelinge presentatie: 20 uur

 • Werkstuk: 142 uur

Voor 5 EC:

 • Bijwonen college: 26 uur

 • Voor-/nabereiden college en bestuderen literatuur: 92 uur

 • Voorbereiding mondelinge presentatie: 20 uur

 • Tentamen (incl. voorbereiding): 2 uur

Toetsing

Voor 10 EC:

 • Actieve deelname aan de werkcolleges (10%)

 • Mondelinge presentatie en leiding van een discussie (10%)

 • Korte schriftelijke uitwerking mondelinge presentatie (1000 woorden) (10%)

 • Werkstuk (4500 woorden) (70%)

Voor 5 EC:

 • Actieve deelname aan de werkcolleges (10%)

 • Mondelinge presentatie en leiding van een discussie (10%)

 • Korte schriftelijke uitwerking mondelinge presentatie (1000 woorden) (10%)

 • Tentamen (70%)

Weging

 • Zie onder Toetsing

 • Het werkstuk (10 ec) dan wel het tentamen (5 ec) dienen met een voldoende - tenminste een 5,5 - te worden afgesloten.

Herkansing

Alleen het werkstuk (10 ec) dan wel het tentamen (5 ec) kunnen worden herkanst.

Nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

In Blackboard werden die Lektüreliste (der Primärliteratur) sowie sonstige Seminarunterlagen zur Verfügung gestellt.

Literatuur

Wordt tijdens het college ter beschikking gesteld.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Zie voor algemene informatie over inschrijven via uSis: Nederlands of Engels

Contact

Voor inhoudelijke informatie kan je terecht bij dr. J. Hillgärtner.

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Duitse taal en cultuur.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-527 2144.
mail: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.