Prospectus

nl en

Het lerende brein

Course
2018-2019

Toegangseisen

Verplicht specialisatievak voor Bachelorstudenten Pedagogische Wetenschappen met als specialisatie Onderwijsstudies.

Keuzevak voor studenten Pedagogische Wetenschappen en andere Bachelorstudenten.

Beschrijving

What happens in the brain when someone tries to learn new information or skills or has to adapt to changing circumstances? In this course we will discuss the cognitive processes that are involved in learning inside and outside of the school environment. In addition, we will discuss the brain structures and processes that are involved. We will adapt a life-long learning perspective: learning takes place in childhood, adolescence and adulthood. This means that learning takes place in traditional school settings as well as non/traditional setting, such as in the workplace, at home, in social environments etc. An additional aim of the course are the implications of this knowledge for ways in which learning can be organized and stimulated, and the question how learning environments can effectively cater to individual differences in learners.

This course examines learning. Learning takes place when an individual processes information, integrates this information in their mental representations, and uses these representations to shape their behavior. Even though this might sound simple, it requires numerous cognitive processes. Some of these processes are automatic, others are strategic. The course discusses topics such as memory and executive functioning, intelligence and social cognition. We focus on recent insights from developmental cognitive neuroscience to explain how the developing brain enables these processes.
In recent years research in the cognitive neurosciences has resulted in fundamental insights that could be highly relevant for educational practice. The influence of knowledge about brain function, and possible difficulties in brain function on educational policy and practice will increase in the coming years.Numerous national and international reports emphasize the importance of the relation between cognitive neuroscience and learning and education. According to these reports, professionals with expertise in education and child studies could play an important role because they possess the knowledge about education as well as learning.

Topics that will be discussed in this course:
1. Basic principles of learning
2. Age related, and other individual differences in learning
3. The cognitive neuroscience of learning

After this course, students can:

 • define the basic principles of learning.
  
 • recognize developmental and individual differences in learning.
  
 • identify the cognitive and neurobiological aspects of learning.
  
 • evaluate and critique the scientific literature about the cognitive and neurobiological aspects of learning.
  
 • recognize and refute neuromyths in the field of educational neuroscience.
  

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kunnen studenten:
-de basisprincipes van leren definiëren.
-individuele- en ontwikkelingsverschillen in leren herkennen.
-de cognitieve en neurobiologische aspecten van leren identificeren.
-wetenschappelijke literatuur over de cognitieve en neurobiologische aspecten van leren kritisch lezen en beoordelen.
-neuromythen herkennen en weerleggen.

Rooster

Hoorcolleges Tentamens

Onderwijsvorm

Per college: 45 minuten hoorcollege, 45 minuten opdrachten, presentaties en 45 minuten artikel (review)bespreking.

Toetsing

Schriftelijk tentamen, 40 MC vragen en 2 open vragen.

Blackboard

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • Ward, J. (2015). The Students Guide to Cognitive Neuroscience (3rd ed.). New York, NY: Psychology Press en artikelen.

Aanvullende literatuur wordt op Blackboard bekend gemaakt minimaal twee weken voor aanvang van de cursus.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact

Neem bij vragen over de cursus contact op met Dr. Linda van Leijenhorst