Prospectus

nl en

Netherlands Asia Honours Summer School

Course
2018-2019

This information is only available in Dutch.

Toegangseisen

Dit vak is een (extracurriculaire) Honours Class: een keuzeonderdeel binnen het Honours College. Daarnaast kunnen studenten die niet het Honours College programma volgen zich ook aanmelden voor deze zomerschool.

**Studenten die willen afstuderen in de zomer van 2019 worden geadviseerd om geen zomerschool te volgen, omdat we niet kunnen garanderen dat het cijfer op tijd in uSis is ingevoerd voor het afstuderen van jouw Bachelor/Toelatingsprocedure van jouw master. **

Het NAHSS stelt de volgende criteria aan deelnemers:

  • Je bent een tweede- of derdejaars bachelor student aan een Nederlandse onderzoeksuniversiteit

  • Je hebt een vloeiende taalbeheersing in Engels (academisch) en Nederlands (NT2) in zowel spraak als schrift

  • Je hebt affiniteit met Azië

  • Je bent ambitieus, sociaal, actief, open-minded en ondernemend

  • Je bent een excellente student en voldoet aan minimaal één van de volgende criteria: Honours Student, bovengemiddelde cijfers en/of onderscheidende extracurriculaire activiteiten

Beschrijving

Het bachelorprogramma van de Netherlands-Asia Honours Summer School (NAHSS) is een nationaal honoursprogramma dat excellente Nederlandse bachelor studenten de kans biedt Azië te ervaren in een zomerprogramma met academische, business en culturele aspecten. Het programma biedt een getalenteerde groep multidisciplinaire studenten de kans zich voor te bereiden op de dynamiek van de arbeidsmarkt en maakt hen bewust van de kansen die Azië biedt.

Deelnemers gaan voor vijf weken deelnemen aan een internationale zomerschool op een prestigieuze universiteit in Beijing (Peking University), Chengdu (Sichuan University), Hong Kong (Chinese University of Hongkong) of Shenzhen (Harbin Institute of Technology). Naast de summerschool schrijf je een academische opdracht over het thema van de NAHSS. Dit jaar is het thema 'sustainable growth'. Dit zal een journalistiek stuk zijn, waarbij je al je creativiteit mag gebruiken. Deelnemers voeren daarnaast een project uit voor één van de gewaardeerde partners van de NAHSS. In een multidisciplinair team werken zij samen aan een consultancy-vraagstuk. Dit project is meestal, maar niet noodzakelijk, gekoppeld aan het overkoepelende thema van de NAHSS.

Naast academische en zakelijke activiteiten kunnen deelnemers ook Chinese taal- en cultuurlessen volgen en worden er elk jaar verschillende culturele excursies georganiseerd in Azië.

Leerdoelen

  • De deelnemer zal ervaring opdoen met het uitvoeren van onderzoek en projecten in opdracht van partnerorganisaties

  • De deelnemer zal ervaring opdoen met het schrijven van rapporten, magazinestukken en/of presentaties waarin onderzoeksresultaten worden gepresenteerd aan partnerorganisaties

  • De deelnemer zal ervaring opdoen met een actueel onderwerp (dit jaar is het thema Sustainable Growth) die zowel relevant voor Nederland als Azië is.

Rooster

Rond februari zal er bekend worden gemaakt wie er deel mogen nemen aan de NAHSS. Eind maart zal er een kick-off weekend plaatsvinden in Nederland. Hierna volgt een periode waarin het project kan worden voorbereid voor het vertrek naar Azië. Eind juni/begin juli vertrek naar Azië. Half augustus terugvlucht naar Amsterdam, waarna het project wordt afgerond in Nederland.

Binnenkort worden de exacte data bekend gemaakt op de website: https://www.nahss.nl/nl/tijdlijn/

Locatie

Voorbereiding en afronding project: Nederland

Zomerschool: Beijing (Peking University), Chengdu (Sichuan University), Hong Kong (Chinese University of Hongkong) of Taipei (The National Chengchi University)

Programma

Tijdens de zomerschool zul je deelnemen aan één van de deelnemende universiteiten in Azië. Daarnaast zul je aan de slag gaan met projectwerk in China. Begin augustus vindt er een business- en cultuurweerk plaats in Shanghai.

Voor een gedetailleerd overzicht van het programma, zie: https://www.nahss.nl/nl/tijdlijn/

Toetsing

Tijdens deze zomerschool volg je vakken aan een universiteit in Azië en doe je met een groep studenten van verschillende universiteit een opdracht voor een partnerorganisatie. Deze onderdelen moeten met een positief resultaat worden afgerond om een 'voldaan' voor dit vak te kunnen behalen.

Aanmelden

De aanmeldingsprocedure voor deze summer school wijkt af van de reguliere aanmeldprocedure van de Honours Classes, omdat de summer school wordt georganiseerd door een landerlijke organisatie. Meer informatie over het aanmelden kun je vinden op de website van de summer school: https://www.nahss.nl/nl/aanmeldingscriteria/. De aanmelding is open van 1 december tot en met 8 januari.
In november zullen twee voorlichtingsbijeenkomsten plaatsvinden waarop de deelnemende studenten van vorig jaar uitleggen wat de NAHSS inhoudt en hun ervaringen delen. Hiervoor ontvangen alle Honours College studenten een uitnodiging per e-mail.

Registratie in uSis wordt door de Honour Academy gedaan bij het succesvol afronden van deze summerschool.

Contact

Evi van der Graaf