Prospectus

nl en

Praktijk van kwalitatief onderzoek

Course
2018-2019

Beschrijving

Deze cursus is bedoeld als een eerste kennismaking met het kwalitatieve onderzoek en biedt studenten handvatten om kwalitatief onderzoek in een schoolcontext uit te voeren.
Studenten maken kennis met de belangrijke methoden van dataverzameling; kwalitatieve interviews, focusgroepen en participerende observatie. Hierbij wordt besproken voor welke (pedagogische) vraagstukken (in de schoolcontext) deze met name geschikt zijn. Bovendien wordt behandeld wanneer kwalitatief onderzoek voorkeur heeft, wanneer kwantitatief onderzoek en wanneer beide elkaar kunnen aanvullen. Tevens komen de analysetechnieken aan bod waarmee kwalitatieve data verwerkt kunnen worden. Tot slot worden ethische vraagstukken die tijdens een kwalitatief pedagogisch onderzoek naar voren kunnen komen behandeld.

Leerdoelen

Van de studenten wordt verwacht dat zij na afloop van Praktijk van Kwalitatief Onderzoek op het juiste moment en op de juiste wijze kwalitatief pedagogisch onderzoek kunnen inzetten. Ze hebben inzicht in het verloop van het kwalitatieve onderzoeksproces, kunnen diverse kwalitatieve onderzoeksmethoden inzetten in de schoolsetting en zijn zich bewust van, en kunnen omgaan met ethische vraagstukken.

Rooster

Hoorcolleges

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Presentatie.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Bryman, A. (2015). Social Research Methods (5th edition). Oxford: Oxford University Press.
Eventuele ondersteunende literatuur wordt t.z.t. op Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, tentamens en herkansingen is aparte inschrijving via uSis verplicht. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs en tentamens.

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact

Coördinator van het vak is Dr. Anja van der Voort