Prospectus

nl en

Kinderen met speciale onderwijsbehoeften

Course
2018-2019

Toegangseisen

De kennis uit het vak Psychopathologie wordt bekend verondersteld.

Beschrijving

De cognitieve en sociale ontwikkeling van kinderen in het onderwijs wordt bepaald door intrinsieke capaciteiten en de mate van gevoeligheid voor invloeden vanuit de omgeving. Deze cursus biedt een interdisciplinaire kijk op problemen en behandelingen in de onderwijssetting. Het doel van de cursus is studenten te helpen om inzicht te verwerven in de cognitieve en neuropsychologische processen en genetische factoren die ten grondslag liggen aan het leren bij kinderen met speciale onderwijsbehoeften. Studenten leren problemen te identificeren en te behandelen in de reguliere onderwijssetting. Speciale aandacht zal worden besteed aan specifieke gedragsproblemen (bijv., ADHD), ontwikkelings- en leerstoornissen (bijv. autisme en leerstoornissen) en emotionele en sociale stoornissen. Ook zal er aandacht worden besteed aan psychosociale problemen, zoals angst en depressie. Studenten verkennen de implicaties van speciale onderwijsbehoeften voor het onderwijs.

Leerdoelen

  • Theoretische introductie voor klinische vaardigheden in de onderwijssetting.

  • Inzicht verwerven in de cognitieve en neuropsychologische processen en genetische factoren die ten grondslag liggen aan het leren bij kinderen met speciale onderwijsbehoeften. In het bijzonder gaat het om het leren herkennen van symptomen van veel voorkomende problemen op het gebied van leren, gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling in de reguliere onderwijssetting.

  • Kennis verwerven in de interactie tussen onderliggende cognitieve, neuropsychologische en genetische factoren en de (leer)omgeving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

  • Het kritisch beoordelen van wetenschappelijk bewijs voor effectieve strategieën om het functioneren en presteren van kinderen met speciale onderwijsbehoeften te bevorderen.

  • Het combineren van sociale, cognitieve en gedragsmatige benaderingen waarmee scholen het potentieel van hun leerlingen zo optimaal mogelijk leren realiseren.

Rooster

Hoorcolleges Tentamen

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Actief leren, zowel individueel als groepsgewijs, staat centraal. In elk college wordt een overzicht gegeven van de stof, waarbij studenten door de docent en door elkaar worden uitgedaagd om kritisch te (leren) reflecteren. Tussen de colleges door lezen studenten niet alleen hoofdstukken uit het basisboek, maar beoordelen ze zelf ook artikelen om een wetenschappelijk onderbouwde mening te vormen over effectieve strategieën die kunnen worden ingezet in de reguliere onderwijspraktijk waar kinderen met speciale onderwijsbehoeften deel van uitmaken.

Toetsing

Toetsing vindt plaats op twee manieren: toepassing van de literatuur en collegestof door middel van een open boek tentamen en kritische reflectie op bestaande literatuur door middel van een schrijfopdracht. Het tentamen moet voldoende zijn en telt twee keer mee in het eindcijfer. De schrijfopdracht telt één keer mee in de berekening van het eindcijfer. Het eindcijfer moet voldoende zijn om deze cursus succesvol af te ronden.

Het tentamen kan sowieso herkanst worden, waarbij het laatst behaalde tentamencijfer wordt meegenomen bij de berekening van het eindcijfer. De schrijfopdracht mag alleen herkanst worden als deze bij de eerste kans op tijd is ingeleverd en met een onvoldoende is beoordeeld (5,4 of lager). Voor de herkansing van de schrijfopdracht kan maximaal een 6,0 gehaald worden.

Er kunnen geen onderdelen meegenomen naar een volgend cursusjaar of uit een eerder cursusjaar.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

  • Mitchell, D. (2015). Wat écht werkt. 27 evidence based strategieën voor het onderwijs. Uitgeverij Pica.

  • Verdere literatuur wordt via Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Voor hoorcolleges, tentamens en herkansingen is aparte inschrijving via uSis verplicht. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs en tentamens.

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact

De docent, Mw Suzanne Mol, is per email bereikbaar.