Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Case study

Course
2018-2019

Toegangseisen

Toegankelijk voor zowel tweede- als derdejaars studenten van het Honours College Bèta en Life Science.

Beschrijving

In deze case study werk je aan een echte vraag vanuit een start-up bedrijf.

Ben jij benieuwd of innovaties binnen het bedrijfsleven altijd nuttig zijn? Ben jij bereid om met verschillende belanghebbenden uit een industriële tak te praten om de impact van een innovatie met maatschappelijke waarde te voorspellen? Dan is deze case study iets voor jou!

Naast een individuele case study, kun je er ook voor kiezen om te werken aan de vraag van het start-up bedrijf in een (multidisciplinair) team. De precieze planning van werkzaamheden wordt bepaald in overleg tussen het start-up bedrijf en de deelnemer(s).

Onderwijsvorm

De opdracht wordt in overleg met het bedrijf bepaald.

Literatuur

Relevante literatuur wordt aangereikt door het bedrijf.

Aanvraag

Voorafgaand aan het dit keuzeonderdeel doet de student een aanvraag bij de facultaire HC examencommissie. Dit kan middels het indienen van een ingevuld ‘Honours Contract Vrij Keuzeonderdeel’ (deel 1), zoals te vinden op Blackboard – individuele keuzeonderdelen
De aanvraag dient naar de HC examencommissie gemaild te worden op HonoursCollege@science.leidenuniv.nl.

Beoordeling

Het product dat moet worden geleverd en de wijze van beoordeling ervan wordt in overleg met het bedrijf nader bepaald, in samenspraak met de HC examencommissie en HC coördinator.

De student levert deel 2 van het ‘Honours Contract Vrij Keuzeonderdeel’ in via HonoursCollege@edufwn.leidenuniv.nl. Dit contract is te vinden op Blackboard – individuele keuzeonderdelen
Om de beoordeling in uSis te kunnen verwerken, stuurt de docent rechtstreeks een getekend tentamenbriefje voor het Vrije Keuzeonderdeel naar HonoursCollege@edufwn.leidenuniv.nl.
De student kan een format voor dit tentamenbriefje vinden op Blackboard – Format Studieresultaat

Contact

honourscollege@edufwn.leideuniv.nl