Prospectus

nl en

The Netherlands on the Security Council

Course
2018-2019

Toegangseisen

Toegelaten tot HC Law; BA-I/pro. Inl. Internationaal Publiekrecht, Inl. Europees recht.

Beschrijving

Op 28 juni 2016 hadden verkiezingen plaats voor twee niet-permanente zetels in de VN-Veiligheidsraad voor de periode 2017-2018. Deze Raad is het machtigste orgaan van de VN, bedoeld om de internationale vrede en veiligheid te bewaren. De raad kan onder meer sancties opleggen, vredestroepen inzetten en beleid beïnvloeden.
Voor de groep van westerse landen waren twee, felbegeerde, zetels beschikbaar en drie kandidaten. Zweden werd meteen in de eerste ronde verkozen. De strijd tussen Italië en Nederland bleef na vijf stemrondes onbeslist. Daarop hebben beide regeringen voorgesteld en is er een akkoord bereikt om de termijn te splitsen: Italië in 2017, Nederland in 2018.
Dit vak handelt over de positie van gekozen, niet-permante leden van de 15 leden tellende Veiligheidsraad in het algemeen en die van Nederland in het bijzonder.
Wat zijn hun mogelijkheden en beperkingen om een bijdrage te leveren aan vrede en veiligheid, respect voor mensenrechten en duurzame ontwikkeling?
In hoeverre kunnen de “Elected-10” (E-10) gezamenlijk optreden ten opzichte van de Permanente Vijf (P-5)?
In hoeverre zullen de EU-lidstaten (inclusief Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) hun beleid coördineren?
Wat is het beleid van Nederland geweest in de vijf perioden dat het eerder lid was van de Veiligheidsraad (1946, 1951-1952, 1965-1966, 1983-1984, 1999-2000)? Zijn hierin ‘constanten’ aan te duiden? Zijn deze in 2018 voortgezet? Wat heeft Nederland tot op heden in de Veiligheidsraad in 2018 gedaan?
Hoe om te gaan met de voortdurende discussies over de effectiviteit, de samenstelling, de verantwoordingsplicht, de transparantie en de legitimiteit van de Veiligheidsraad, waaronder de samenstelling van de Permanente Vijf en hun vetorecht?
Op welke wijze spelen internationaal recht, de idee van de rechtsstaat en mensenrechten een rol in de debatten en de resoluties van de Veiligheidsraad?
Welke rol zou de Veiligheidsraad bij de bestrijding van klimaatverandering moeten spelen? En wat is zijn rol in het migratie- en vluchtelingenvraagstuk?
Met welke agenda is Nederland de Raad in 2018 binnengetreden?

Onderwijsvorm

Een algemene inleiding van professor Schrijver in de weken 1 t/m 3 en opdrachten en presentaties van de deelnemers in de daarop volgende weken. Daarnaast is er een gastcollege en een excursie naar het ministerie van Buitenlandse Zaken.
De voertaal is Nederlands en soms Engels.

Aanwezigheid verplicht.

Toetsing

Opdrachten en presentaties.

Periode

Donderdag 8 november 17.15-19.15
Vrijdag 16 november 17.15-19.15
Donderdag 22 november 17.15-19.15
Donderdag 6 december 17.15-20.00
Vrijdag 7 december 17.15-19.15
Donderdag 13 december 17.15-19.15
Donderdag 20 december, 17.17-20.00

Aanmelden

Via uSis.

Minimum en maximum aantal deelnemers

Minimaal 12, maximaal 22

Contact