Prospectus

nl en

Mediation

Course
2018-2019

Toegangseisen

Toegelaten tot HC Law.

Beschrijving

Het is belangrijk om als jurist te weten dat naast gerechtelijke procedures tegenwoordig vaak problemen en conflicten tussen partijen duurzaam worden opgelost door mediation.
De huidige topjurist weet dat het niet alleen gaat over het juridisch geschil (wel of geen gelijk krijgen). Het vinden van oplossingen waar partijen tevreden over zijn, is van groot belang omdat zij in de toekomst nog vaker met elkaar te maken kunnen krijgen.
In de praktijk is een groeiende behoefte aan juristen die affiniteit hebben met het duurzaam oplossen van problemen en conflicten. Tijdens dit vak wordt mediation op vele rechtsgebieden (o.a. familierecht, strafrecht, bestuursrecht, internationaal recht, zakelijk en arbeidsrecht, fiscaal recht) in de praktijk verkend en belicht. Naast kennis van het juridisch kader waarbinnen mediation dient plaats te vinden, gaan studenten veelvuldig oefenen met mediation en conflicthanteringsvaardigheden in rollenspellen en simulaties. Je leert niet alleen om als jurist anders naar conflicten te kijken, maar het verandert in jouw dagelijks leven ook jouw omgang met problemen en conflicten.

Leerdoelen

 • Studenten verwerven inzicht in hoe in de praktijk het gebruik van mediation en conflicthanteringsvaardigheden naast of in plaats van alleen een juridische afwikkeling tot grote meerwaarde kan leiden in vele soorten conflicten in meerdere rechtgebieden (o.a. familierecht, strafrecht, bestuursrecht, internationaal recht, zakelijk en arbeidsrecht, fiscaal recht)

 • studenten verwerven inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden binnen het wettelijk kader voor mediation;

 • in rollenspellen en simulaties leren studenten mediation- en onderhandelingsvaardigheden in te zetten bij meerdere soorten conflicten;

 • studenten schrijven een paper met behulp van eigen onderzoek en de verworven inzichten van de bijeenkomsten.

Onderwijsvorm

Gast- en werkcolleges ,vaardigheidstrainingen, , vaardigheden oefenen en trainen, simulaties, rollenspellen

Dit vak heeft de status van praktische oefening: aanwezigheid en deelname is verplicht.

Toetsing

 • opstellen mediationplan

 • onderzoek doen en paper schrijven

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van "Blackboard"

Literatuur

volgt bij 1e bijeenkomst
_
Verplicht studiemateriaal_
Literatuur:

Aanbevolen studiemateriaal

 • Handboek Mediation

 • Juridische aspecten van mediation

 • diverse artikelen (later)

Periode

7 bijeenkomsten
dinsdag 6 november 2018 18.00-21.00 (let op, afwijkende starttijd)
dinsdag 13 november 2018 17.00- 21.00
dinsdag 20 november 2018 17.00- 21.00
dinsdag 27 november 2018 17.00-21.00
dinsdag 4 december 2019 17.00-21.00
dinsdag 11 december 2018 17.00-21.00
dinsdag 18 december 2018 17.00-21.00

Aanmelden

Via uSis

Minimum en maximum aantal deelnemers

16

Contact

 • Vakcoördinator: mr. dr. W.H. versteeg

 • Werkadres: Honours Academy/ Den Haag

 • Bereikbaarheid: e-mail en telefonisch

 • Telefoon: 0617419411

 • E-mail: wendyversteeg@casema.nl