Prospectus

nl en

Law in Action: The legal profession

Course
2018-2019

Toegangseisen

Toegelaten tot HC Law.

Beschrijving

In deze cursus bestuderen we de organisatie van het juridisch veld enerzijds, en het gedrag van juristen binnen dat veld anderzijds. Het eerste deel van de cursus richt zich op de organisatie. Daarbij zullen we aandacht besteden aan de sociale structuur of samenstelling van het veld, en de ontwikkeling daarvan door de tijd. Bij het onderzoeken van die ontwikkelingen zullen we diverse zaken bestuderen waaronder instroom bij rechtenfaculteiten en selectie procedures bij advocatenkantoren. In het tweede deel van de cursus kijken we naar het gedrag van juristen. We onderzoeken hoe advocaten communiceren met cliënten, welke zaken zij aannemen en welke zij afwijzen, en wat hun rol is in de toenemende gang van burgers naar de rechter. Tenslotte bestuderen we hoe juristen – niet alleen advocaten, maar ook rechters en openbaar aanklagers – omgaan met ethische dilemma’s.

Honours College Verdieping
Bij de hoorcolleges komen reguliere en HC-studenten samen. De werkgroepen variëren echter. HC studenten zullen in de werkgroepen veel aandacht besteden aan methoden en technieken van onderzoek. Studenten startten de cursus met een onderzoekvraag en zullen aan de hand van een serie opdrachten zelfstandig een onderzoeksplan opzetten en data verzamelen ter beantwoording van de onderzoeksvraag. De onderzoeksvraag zal betrekking hebben op de relatie tussen het juridisch beroep en juridisch onderwijs.

Een en ander impliceert dat als je aan dit HC Law vak deelneemt je niet kunt deelnemen aan het reguliere keuzevak 'Het juridisch beroep'.

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus moeten studenten concepten correct kunnen uitleggen, theorieën kunnen samenvatten, theorieën kunnen vergelijken, en voorbeelden kunnen formuleren ter illustratie van theorieën. Tenslotte moeten studenten theorieën kunnen toepassen op (fictieve) casus. De theorieën hebben betrekking op de volgende thema’s:
1. Ontwikkeling van de organisatie van het juridisch beroep
2. Verschillen in de organisatie van juridisch onderwijs
3. Samenstelling van de advocatuur
4. Variatie in de interactie tussen advocaten en cliënten
5. De rol van juristen bij de gang van burgers naar de rechter
6. Beslisprocedures van juristen in geval van ethische dilemma’s

Daarnaast moeten studenten in staat zijn om, naar aanleiding van een onderzoeksvraag, de basis te leggen voor een sociaal-wetenschappelijk onderzoeksplan.

Periode

Colleges: woensdagen (van 7 nov t/m 12 dec) van 9-11 uur in zaal C104 Sterrewacht.
Werkgroepen: vrijdagen (van 9 nov t/m 14 dec) van 11-13 uur in zaal C003 Sterrewacht.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Docent: Daniel Blocq

 • aanwezigheid verplicht

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Studenten moeten voorgeschreven materiaal voor het de respectievelijke colleges hebben gelezen.

 • Studenten moeten drie korte reaction papers indienen.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Docent: Daniel Blocq

 • Vereiste voorbereiding: opdrachten

 • aanwezigheid verplicht.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Drie groeps-opdrachten (20% voor iedere opdracht).

 • Eindverslag mini-onderzoek (40% van het eindcijfer).

 • Reaction papers (3 maal ‘pass’ is voorwaarde voor deelname aan het tentamen, praktische oefening)

Verzwaard (HC Law) onderdeel (nog bekend te maken).

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Voorgeschreven artikelen en hoofdstukken (zie Blackboard).

Aanmelden

Aanmelden kan vanaf 8 oktober 2018 per email via het secretariaat van het Van Vollenhoven Instituut. De email moet worden gestuurd naar vollenhoven@law.leidenuniv.nl én (cc naar) honours@law.leidenuniv.nl met als onderwerp/subject “Aanmelding HC Law vak Law in action: Het Juridisch Beroep”. Graag in de email naast je naam ook je studentnummer vermelden.

Dus niet voor het vak aanmelden via de reguliere uSis procedure; die inschrijving is bedoeld voor de reguliere keuzevakstudenten.
Aanmelden is niet vrijblijvend – het impliceert dat je ook echt het vak gaat volgen!

Contact

 • Vakcoordinator: Daniel Blocq

 • Werkadres: KOG, room B3.18

 • Contact informatie: Secretariaat van het Van Vollenhoven Institute

 • Telefoon: 071 527 5252

 • Email: d.s.blocq@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Van Vollenhoven Instituut

 • Kamernummer secretariaat: B.3.13

 • Openingstijden: van 09.00 tot 17.00

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7260

 • Email: vollenhoven@law.leidenuniv.nl