Prospectus

nl en

Pre-master onderzoeksproject

Course
2018-2019

Beschrijving

In het Pre-master onderzoeksproject doen studenten ervaring op met het opstellen van een onderzoeksvoorstel voor wetenschappelijk onderzoek. Gedurende het project leert de student de tijdens de parallel-lopende vakken Onderzoekspracticum 1, Praktische data-analyse met SPSS en Onderzoekspracticum 2 verworven kennis en vaardigheden toe te passen bij het zelfstandig ontwerpen en uitdenken van een nieuwe studie op het gebied van pedagogische wetenschappen. De student richt zich op een vraagstelling, verricht literatuuronderzoek en denkt kritisch na over de methodologische, ethische en praktische implicaties van het eigen onderzoek. Binnen het project worden de ethische aspecten van het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in het bijzonder benadrukt.

Leerdoelen

  1. De student kan op basis van literatuur een gedegen wetenschappelijke onderzoeksvraag opstellen
  2. De student is in staat om in ondersteunende omgeving zelfstandig een onderzoeksopzet uit te denken
  3. De student kan methodologische kennis, opgedaan tijdens de vakken Onderzoekspracticum 1 en 2, toepassen bij het schrijven van een onderzoeksvoorstel
  4. De student maakt kennis met verschillende ethische richtlijnen van wetenschappelijk onderzoek
  5. De student kan kritisch nadenken over, en oplossingen aandragen voor, ethische uitdagingen bij wetenschappelijk onderzoek
  6. De student kan een onderzoeksvoorstel schrijven dat in grote lijnen voldoet aan de richtlijnen van een ethische toetsingscommissie

Rooster

Hoorcolleges Werkcolleges

Onderwijsvorm

In deze cursus wordt gebruik gemaakt van 3 hoorcolleges en 7 werkgroepen. Tijdens de werkgroepen werkt de student samen met medestudenten aan de hand van werkgroepopdrachten aan een onderzoeksvoorstel.

Toetsing

De studenten werken tijdens dit vak aan een onderzoeksvoorstel dat voldoet aan een vastgesteld format. Het voorstel bestaat uit drie onderdelen die elk één keer afzonderlijk worden ingeleverd en voorzien van feedback. De eindopdracht is een combinatie van de drie onderdelen waarin deze feedback verwerkt is.

Blackboard

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

De literatuur zal hoofdzakelijk bestaan uit (nader te bepalen) via Blackboard toegankelijke artikelen/tekstpassages. Verder dient de student naar aanleiding van de opdracht zelf wetenschappelijke artikelen te verzamelen.

Aanmelden

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Contact

De coördinator van het Pre-master onderzoeksproject is Ruth Zandvliet MSc.

Opmerkingen

De cursus vraagt een actieve houding. Voor de bijeenkomsten moet materiaal voorbereid worden, ook voorafgaand aan college 1. Informatie hierover wordt via Blackboard gegeven.