Prospectus

nl en

Deutschland nach der Einheit (1990): Wende- und Krisenzeiten

Course
2018-2019

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

De module bouwt voort op de module ‘Van eenwording tot eenwording: Duitsland in de twintigste eeuw in geschiedeniscultuur en cultuurbemiddeling’ en beslaat de periode 1990 tot nu. Sinds de Duitse eenheid hebben zich tal van omslagen (‘Wenden’) en crisissen in Duitsland voltrokken: (‘die Wende’, energie-omslag, digitale omslag, financiële crisis, euro-crisis, vluchtelingen crisis). Deze zijn het kader waarop de studenten in deze module verschillende cultuurtheoretische ontledingen toepassen om mediale en culturele uiteenzettingen in het huidige Duitsland te herkennen en te begrijpen. Vakdidactisch zal in dit college de nadruk worden gelegd op het leren kennen van methodes om ‘cultuur’ te ‘leren’.

Leerdoelen

Bij regelmatige en actieve deelname zijn studenten aan het eind van de cursus in staat om:

 • hun kennis van belangrijke culturele gebeurtenissen en verschijnselen van het recente Duitse verleden en heden te beschrijven, te selecteren en te contextualiseren.

 • de representatie van deze gebeurtenissen en verschijnselen in verschillende media en in de kunsten kritisch te reflecteren.

 • zelfstandig terug te grijpen op de in het eerste semester verworven cultuurhistorische kennis en kennis van cultuuranalytische methoden, met het doel om uit actuele gebeurtenissen en verschijnselen patronen en ideeën te kunnen afleiden.

 • de paradigma’s en onderwerpen, die het denken over de huidige tijd bepalen, te herkennen en te beoordelen.

 • de eigen positie af te wegen en binnen de cultuurtheoretische respectievelijk cultuurmethodische discussie te bepalen.

 • de verworven inzichten zodanig toe te passen dat zij een zelfgekozen thema didactisch kunnen beoordelen, een vraagstelling kunnen ontwikkelen, wetenschappelijk analyseren en mondeling en schriftelijk presenteren en uitwerken.

Rooster

Zie Collegerooster 2018-2019, rechts op deze website onder het kopje 'Bestanden'.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Zelfstandige (literatuur-)studie (o.a. blended learning)

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen college: 4 uur p.w. x 7 weken = 28 uur (om de twee weken)

 • Voorbereiden college: oefenen woordenlijsten = 7 uur;

 • Bestuderen Literatuur: leesuren = ca. 51 uur

 • Maken opdracht(en): presentatie, reflecteren op onderwijsvormen = 14 uur

 • Voorbereiding voor toetsing: werken aan werkstuk = 32 uur

 • Toetsing: werkstuk afmaken = 8 uur (geen tijdstip geroosterd, alleen maar een deadline)

Toetsing

Toetsing:

 • Mondelinge (50%). De presentatie (in het Duits) wordt beoordeelt als volgt: 60% taalvaardigheid spreken en interactie (C1), 40% inhoud

 • Werkstuk (50%). Het werkstuk (in het Duits) wordt beoordeelt als volgt: 50% inhoud en 50% wetenschappelijke argumentatie

Beide onderdelen moeten met een voldoende zijn afgerond om tot een eindcijfer te komen.

Voorwaarde (zonder cijfer):

 • actieve participatie

 • indienen van opdrachten

 • zelfstandig werken met oefenmateriaal (o.a. blended learning)

Herkansing:

De herkansing bestaat uit het opnieuw presenteren en/of bewerken van het werkstuk.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor: digitale syllabus, kollaborative schrijfopdrachten, feedback-opdrachten, inleveren werkstuk, announcements, instructies

Literatuur

Nog nader bekend te maken.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis is te vinden op Nederlands en English. Ben je geen student van de Universiteit Leiden? Kijk dan op het tabblad 'Meer informatie' voor informatie over hoe je je aan moet melden voor dit vak.

Contact

Voor inhoudelijke informatie kan je terecht bij Laura Fahnenbruck.