Prospectus

nl en

Leren door Doen: Werken aan maatschappelijke opgaven

Course
2018-2019

This information is only available in Dutch.

Toegangseisen
Dit vak is een (extracurriculaire) Honours Class: een keuzeonderdeel binnen het Honours College. Enkele plaatsen zijn beschikbaar voor tweedejaars en derdejaars reguliere studenten. Toelating gebeurt op basis van een korte motivatie.

Beschrijving
Poten in de klei! Na het volgen van dit vak heb je ervaren hoe je jouw kennis maatschappelijk relevant(er) kunt maken.
In dit vak ga je aan de slag met vraagstukken van de politie, de gemeente of een andere maatschappelijke organisatie. Je werkt aan een concreet project waarmee je je opdrachtgever inzicht geeft in een oplossing voor zijn vraagstuk. Onderweg dagen we je daarnaast uit om je eigen “burgerschap” onder de loep te nemen. Wat is jouw visie op democratie en de overheid? Wat vind je van jouw rol in de maatschappij? En: hoe breng je die in de praktijk?

Het vak vraagt een zelfstandige denk- en werkhouding en bereidheid tot samenwerken. En houd er rekening mee: je gaat ook leren om met flair te mislukken en dan toch weer door te gaan!

Voorbeeldopdrachten van eerdere edities
Afgelopen jaren hebben studenten in deze Honours Class zeer verschillende maatschappelijke vraagstukken onder de loep genomen: Er is een animatiefilmpje ontwikkeld om aandacht te vragen voor de universitaire gedragscode rondom seksuele intimatie; studenten hebben de Wijkvereniging Merenwijk (mede) opgezet (zie dit filmpje); i.s.m. Jongeren op Gezond Gewicht hebben studenten een kookworkshop georganiseerd over gezonde voeding, er is onderzoek gedaan naar verduurzaming in Leiden; er is met de Politie meegedacht over de aanpak van fietsendiefstal in Leiden en studenten hebben een bewustwordingscampagne voor scholieren opgezet rondom ‘sexting’(zie dit filmpje van het jeugdjournaal). In dit filmpje vertellen docenten, Politie Leiden en Wethouder Laudy over hun ervaringen met de projecten.

Leerdoelen
Na dit vak te hebben afgesloten, zullen studenten:
1) Kennis hebben opgedaan over democratische waarden, (gemeentelijke) democratie, hun eigen visie daarop en plek daarin;
2) Kennis en ervaring hebben opgedaan over het zelfstandig opzetten, uitvoeren en evalueren van een concreet maatschappelijk project;
3) Kennis en ervaring hebben met krachtenveld/stakeholderanalyses en andere passende instrumenten bij het uitvoeren van hun project;
4) Op een overtuigende en heldere wijze een onderzoeksvoorstel en resultaten leren presenteren aan een breed publiek.

Rooster
Vrijdag 8 februari 13:00 tot 17:00 Bijeenkomst 1
Vrijdag 15 februari 11:00 tot 14:00 Bijeenkomst 2
Vrijdag 22 februari 11:00 tot 15:00 Bijeenkomst 3
Vrijdag 8 maart 11:00 tot 14:00 Oefensessie
Vrijdag 22 maart 15:00 tot 17:00 Dragons Den
2 intervisiebijeenkomsten op vrijdag 5 april en 10 mei
Slotbijeenkomst op vrijdag 21 juni van 14 tot 17 uur

Locatie
Colleges in Oude Sterrewacht, Leiden.
8 februari in zaal c003
15 februari in zaal c104
22 februari in zaal c003
8 maart in zaal c104
22 maart in zaal c104
5 april in zaal ntb
10 mei in zaal ntb

Slotbijeenkomst op vrijdag 21 juni van 14 tot 17 uur in de Raadszaal van de Gemeente Leiden

Programma
Vrijdag 8 februari 13:00 tot 17:00 bijeenkomst 1: Is het hier een beetje democratisch?
Is het hier een beetje democratisch? We onderzoeken met elkaar onze visie op democratie, de rol van de overheid en de politiek, en onze eigen positie als ‘burger/kiezer/lid van de gemeenschap’. Wat vind jij belangrijke waarden, (hoe) geef je daar vorm aan, wat zou je voor elkaar willen krijgen (in dit vak, en breder) in de samenleving? We stellen onze democratische bril wat scherper.
Ook bekijken welke maatschappelijke vraagstukken er klaarliggen om in dit vak mee aan de slag te gaan, vanuit de ‘opdrachtgevers’ of misschien vanuit de groep zelf. Dan kun je daar al over gaan nadenken.

Vrijdag 15 februari 11:00 tot 14:00 bijeenkomst 2: Gemeentelijke democratie, hoe werkt dat?
Praktisch: een keuze voor het vraagstuk maken, groepen vormen.
Theorie: college over gemeentelijke democratie: Wat is de rol van het lokaal bestuur in de stad? Hoe werkt de samenwerking met het maatschappelijk middenveld en andere relevante actoren (onderwijs, cultuur, welzijn) in omgaan met maatschappelijke vraagstukken in en rond de stad?

Vrijdag 22 februari 11:00 tot 15:00 bijeenkomst 3: van vraagstuk naar project
11:00-12:00: Groepen presenteren desk research naar hun maatschappelijk vraagstuk. Tijd om er een project van te maken. Wat ga je je opdrachtgever vragen, welke afspraken moet je maken?
12:00 -13:30 uur: lunch met de opdrachtgevers, kennismaking, afspraken, vragen stellen.
13:30 - 15:00 uur: van onderzoeksvraag tot een plan van aanpak. Je maakt een eerste krachtenveld en/of belangenanalyse voor jouw project en zet je plan van aanpak in de grondverf.
De week erna maak je je plan van aanpak af en stel je dat samen met de opdrachtgever vast.

Vrijdag 8 maart 11:00 tot 14:00 oefensessie voor de presentatie van jullie plan

Vrijdag 22 maart 15:00 tot 17:00 Dragons' Den (Oude Sterrenwacht)
Presentatie van jullie plan: wat is jullie analyse? wat ga je wanneer doen? hoe gaat het eruit zien als het gelukt is? De Dragons zagen jullie door en helpen aanscherpen.

Hierna zijn jullie ‘los’ en moet je aan de slag. Er zijn nog 2 facultatieve intervisiebijeenkomsten op 5 april en 10 mei.

Op de Slotbijeenkomst op 21 juni presenteren jullie de resultaten in de Raadszaal Gemeente Leiden.

Studielast
Dit vak is 5 EC waard, wat betekent dat de totale studielast 140 uur bedraagt. · Wetenschappelijke reflectie: 40 uur · Doe-democratie in de praktijk: 70 uur · Projectmanagement: 30 uur

Toetsing · 80% (Inhoud) reflectieverslag · 20% Eindpresentatie

Let op: er geldt een aanwezigheidsplicht.

Blackboard en uSis
Dit vak maakt gebruik van Blackboard. Studenten kunnen zich twee weken voor het begin van het vak aanmelden voor de Blackboardpagina.
N.B. Studenten hoeven zich voor Honours Classes niet te registreren via uSis. Jouw registratie wordt centraal geregeld.

Literatuur
Stipdonk, V. van & Berg, M.V.H. van den, Gemeenteraadslid in de meervoudige democratie: hoe dan?! Suggesties voor een productiever samenspel in de meervoudige democratie, Bestuurswetenschappen 2018 (1), p. 86-101.
Leeswaardig https://www.overheidincontact.nl/overheid-werkt-aan-echt-contact-werkt-aan-democratie/ https://www.overheidincontact.nl/een-echt-goed-gesprek-maakt-een-groot-verschil/

Aanmelden
Registreren voor dit vak is van dinsdag 6 november tot en met donderdag 15 november 23.59 uur mogelijk via de Honours Academy, via deze link.. Bij de aanmelding voor de Honours Classes word je gevraagd om een motivatiebrief te schrijven. Als je je wilt aanmelden voor deze Honours Class, schrijf dan in jouw motivatiebrief met welk maatschappelijk thema of vraagstuk je tijdens dit vak aan de slag zou willen gaan en waarom.

Contact Marije van den Berg