Prospectus

nl en

Extracurriculaire optie: keuzevak Notariële studentstage

Course
2019-2020

Bachelorstudenten Notarieel recht kunnen als keuzevak via een stage kennismaken met de notariële praktijk (gedurende het hele studiejaar). Deze stage (niveau 400 is bachelorniveau) maakt geen onderdeel uit van het reguliere bachelorprogramma. Studenten krijgen na afronding een aanvullend getuigschrift op/bij hun Bachelordiploma. Studenten dienen in beginsel zelf een stageplaats te verwerven bij een notariskantoor, al kan de afdeling Notarieel recht daarbij behulpzaam zijn.

Aanmelden

Voordat de stage ingaat, dient deze aangemeld te worden bij mr. M. Michels (stagecoördinator Notarieel recht), waarna een afspraak met hem gemaakt wordt voor een oriënterend gesprek. De student zal na afloop van de stage een stageverslag alsmede de beschrijving van een praktijkgeval dienen in te leveren bij de docent. Daarna kan met mr. Hermeling een afspraak gemaakt worden voor een afsluitend gesprek. Naar aanleiding van zowel de beoordeling van de student door het notariskantoor als de kwaliteit van het stageverslag zal een cijfer worden toegekend. Studenten dienen een stageperiode van ten minste 5 weken (25 dagen) vol te maken. Indien de student slechts parttime stage loopt, dient hij ten minste 3 dagen per week op het notariskantoor werkzaam te zijn. Men dient altijd minimaal 25 dagen stage te lopen.

Richtlijnen Stageverslag notariële studentstage

Omvang
Ongeveer 15 A4. De bladzijden dienen doorlopend genummerd te zijn.

Inhoud
Voorpagina vermeldende:

 • naam van de student

 • studentnummer

 • telefoonnummer

 • naam notariskantoor

 • stageperiode

 • inhoudsopgave

 • inleiding

 • verslag van hetgeen tijdens de stageperiode is voorgevallen

 • behandeling van één of twee notariële praktijkgevallen

 • lijst van geraadpleegde literatuur

Richtlijnen voor opbouw, vorm en bronverwijzing

Studenten kunnen desgewenst gebruikmaken van de 'Handleiding bij het privatissimum Notarieel Recht' te downloaden via de notariële studentwebsite (www.student.universiteitleiden.nl -> Notarieel recht LLM).

Inleveren stageverslag

In tweevoud:
Binnen 3 maanden na afloop van de stage bij de afdeling Notarieel recht t.a.v. mevrouw mr. M. Michels.

Mondeling:
Nadat de student zijn verslag in tweevoud heeft ingeleverd en de beoordeling van het notariskantoor binnen is bij de afdeling Notarieel recht, wordt een afspraak gemaakt met de student voor een afsluitend mondelinge bespreking van het verslag. De student dient naar het gesprek mee te brengen: een geldige collegekaart en een stageverslag ten behoeve van hemzelf.

Beoordeling
Voor de uiteindelijke beoordeling tellen mee:

 • het stagebeoordelingsrapport van het kantoor

 • het stageverslag

 • het mondelinge gesprek

Contact
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mr. Michels.

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Notarieel recht

 • Kamernummer secretariaat: KOG kamer B2.41 (mevr. Meijvogel)

 • Openingstijden: Dagelijks van 09.30 - 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 - 527 7880

 • E-mail: notarieelrecht@law.leidenuniv.nl