Prospectus

nl en

Principles of Economics (LAW)

Course
2019-2020

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In deze cursus worden de hoofdlijnen van de economische theorie behandeld en wordt een blik geworpen op de betekenis daarvan voor het economisch beleid. De volgende onderwerpen komen aan bod: consumenten- en producentengedrag, marktvormen, marktwerking, marktfalen, macro-economische ontwikkeling op korte termijn (conjunctuur) en op lange termijn (economische groei), geld en geldwezen, rente, inflatie, werkloosheid, begrotingsbeleid, monetair beleid en internationale economie.

Leerdoelen

Doel(en) van het vak:
Dit vak beoogt studenten de kernbegrippen en –relaties van de economische wetenschap bij te brengen, en inzicht te geven in de hoofdlijnen van economisch beleid, de achtergronden van het gedrag van consumenten en producenten, de werking van markten en de macro-economische ontwikkeling.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
1. U kunt de theorieën van het consumenten- en van het producentengedrag interpreteren en toepassen op eenvoudige praktische voorbeelden.
2. U kunt de werking van marktvormen interpreteren en toepassen op eenvoudige praktische voorbeelden.
3. U kunt de macro-economische ontwikkeling in de tijd interpreteren en uitleggen.
4. U kunt de behandelde vormen van economisch beleid interpreteren en uitleggen.
5. U kunt in hoofdlijnen laten zien hoe een micro- of een macro-economisch probleem met behulp van economisch beleid kan worden bestreden.

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Docent(en): drs. A.P. Ros

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het doornemen van de opgegeven literatuur, volgens het rooster in het werkboek en op Blackboard.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Docent(en): drs. A.P. Ros

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het maken van de opgaven, volgens het rooster in het werkboek en op Blackboard.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen aan de hand van open vragen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Stanley Brue, Campbell R. McConnell and Sean M. Flynn (2019), Essentials of Economics, 4e druk, International Student Edition, Boston etc.: McGraw-Hill/Irwin (ISBN 978-1-260-08466-5)
  N.B. (1): er zijn van deze paperback ook een hardcover en een ‘loose-leaf’-uitgave in omloop, maar die zijn meer dan twee keer zo duur. Pas dus op!

 • Additionele literatuur: links zijn op Blackboard beschikbaar

Werkboek:
Werkboek Economie in hoofdlijnen, op Blackboard beschikbaar.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: drs. A.P. Ros

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer A 2.55

 • Telefoon: 071 – 527 8877

 • E-mail: a.p.ros@law.leidenuniv.nl

 • Bereikbaarheid: afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat van de Afdeling Economie of via een e-mail naar de docent.

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Economie

 • Kamernummer secretariaat: B207

 • Openingstijden: dagelijks van 9.00 – 12.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7756 / 1571

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.