Prospectus

nl en

Moleculaire Genetica 1 (BIO)

Course
2019-2020

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coordinator: Prof. dr. R. Offringa
Email: r.offringa@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

Deze collegeserie bestaat uit twee delen die ieder apart worden getoetst.
In het Klassieke Genetica deel komen de volgende onderwerpen aan bod: celcyclus, mitose, meiose, erfelijkheidswetten van Mendel, chromosoomtheorie van overerving, chromatiden, centromeren, telomeren, homologe recombinatie, , chromosoomkaarten, en geslachtsgekoppelde en cytoplasmatische genen.
In het Moleculaire Genetica deel komen de volgende onderwerpen aan bod: structuur van het erfelijk materiaal, DNA replicatie, mutatie, transpositie, DNA schade en reparatie, , transcriptie van DNA in RNA en translatie van RNA in eiwit, regulatie van genexpressie in prokaryoten en eukaryoten, microRNAs en RNA interferentie, recombinant DNA, vectoren, kloneren, moleculair biologische technieken voor genotypering of detectie van genexpressie, DNA sequencing en genomen, genetische modificatie, transgene planten en dieren, (therapeutisch) klonen.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Het verkrijgen van kennis en inzicht in overervingspatronen en het dynamische gedrag en de kwetsbaarheid van het erfelijk materiaal, de basis van genexpressie en de mogelijkheden om het erfelijk materiaal naar believen te veranderen.

Eindtermen:
De student heeft basiskennis verworven over overerving van erfelijke kenmerken, de structuur van chromosomen, genen en hun expressie, over recombinant DNA, moleculair biologische methoden, en toepassing van genetische modificatie.

Rooster

Zie rooster BLOK 1

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges. De theorie wordt tijdens Basispracticum 1 toegepast.

Toetsing

Klassieke genetica: Er is een schriftelijke toets voor klassieke genetica met de onderwerpen mitose, meiose en de erfelijkheidswetten van Mendel (t MG).
Moleculaire genetica: Aan het eind van BLOK 1 is er een schriftelijk tentamen (T MG) over de overige onderwerpen van de collegestof en de stof die besproken is tijdens het basispracticum. De cijferopbouw MG: 3/8 toets MG + 5/8 tentamen MG. Voor beide onderdelen moet minimaal een 5,0 worden behaald.

Blackboard

De powerpoint files van de colleges worden op Blackboard geplaatst.

Literatuur

  • Campbell & Reece, “Biology”, 11th ed, Addison Wesley, inclusief ‘Mastering Biology’ oefeningen.

  • Powerpoint presentaties

  • Online instructies via LabBuddy (https://bio-lei.labbuddy.net)

Aanmelden

Via Usis en enrollen in Blackboard