Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Chemie van het Leven

Course
2019-2020

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coördinator: Dr. A.F.J. Ram
Email: a.f.j.ram@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

In de colleges Chemie van het Leven worden de chemische basisbegrippen (chemische elementen, chemische verbindingen, reacties, mechanismen, interacties), de unieke eigenschappen van water (zuur/base, pKa) en de functie van biomoleculen (nucleïnezuren, aminozuren, lipiden en koolhydraten) in de biologie behandeld. Centraal in het begrijpen van chemische reacties zijn zuur/base reacties: De onderdelen molariteit en pH (buffers) komen tijdens het basispracticum aan de orde. De studenten bestuderen zelfstandig de informatie en opdrachten behorend bij chemisch rekenen voor biologen.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Bijbrengen van basiskennis over moleculen en hun chemische reacties/eigenschappen die een belangrijke rol spelen in de biologie (nucleïnezuren, aminozuren, eiwitten, lipiden en koolhydraten).

Eindtermen:
Studenten hebben inzicht verkregen in de chemische eigenschappen van moleculen en hebben inzicht in de rol die deze moleculen spelen in biologische processen.

Rooster

Zie rooster BLOK 1

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, zelfstudie en practicum

Toetsing

Over de colleges Chemie van het Leven en betreffende practica wordt een schriftelijk tentamen gegeven. De cijferopbouw: 50% colleges & hoofdstukken uit Campbell + 50% chemisch rekenen. Voor beide onderdelen moet minimaal een 5,0 worden behaald.

Blackboard

  • De powerpoint files van de colleges worden op Blackboard geplaatst.

  • Achtergrond en oefenvragen behorend bij chemisch rekenen voor biologen.

Literatuur

  • Campbell’s Biology,11th edition, Hoofdstukken 1 t/m 5

  • PowerPoint-files van de colleges

  • Document met de achtergrond en oefenvragen behorend bij chemisch rekenen voor biologen (Blackboard en LabBuddy)

Aanmelden

Via Usis en enrollen in Blackboard

Opmerkingen

Hoorcolleges en practica tijdens Basispracticum 1 zijn op elkaar afgestemd.