Prospectus

nl en

Project Microbiologie

Course
2019-2020

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coördinator: Dr. Ir. J. van den Brink Email: j.van.den.brink@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

De projectweek heeft als thema ‘Microben om ons heen’. Hierbij gebruik je kennis en vaardigheden opgedaan tijdens colleges en practica van het vak Microbiologie. Je gaat in teamverband onderzoeksvragen formuleren, microbiologische experimenten opzetten, uitvoeren en uitwerken. De resultaten worden gepresenteerd in verschillende werkvormen (verslag, presentatie en clip).

Leerdoelen

Doelstellingen:
Kennis maken met het zelfstandig opzetten van een (microbiologisch) onderzoek vanaf vraagstelling tot en met metingen en uitwerking. Leren van enkele basisbegrippen en basistechnieken gerelateerd aan de analyse van microbiële diversiteit. Oefenen met het presenteren van een onderzoek d.m.v. verslag, presentatie of clip.

Eindtermen:
Deelnemers hebben ervaring met het zelfstandig verrichten van onderzoek. Deelnemers hebben kennis gemaakt met verschillende rapportage vormen. Er is ervaring opgedaan met de basisbegrippen en basistechnieken gerelateerd aan de analyse van microbiële diversiteit, zoals steriel werken, opgroeien van micro-organismen, en analyse van bacterie-kolonies (microscopie en Gramkleuring).

Rooster

Zie rooster BLOK 2

Onderwijsvorm

Practicum, zelfstudie, zelfwerkzaamheid, presenteren (mondeling en schriftelijk).

Toetsing

Beoordeeld worden een verslag, presentatie en clip.

Blackboard

Cursusmateriaal staat op Blackboard, communicatie en wijzigingen gaan ook via Blackboard.

Literatuur

Online instructies via LabBuddy (https://bio-lei.labbuddy.net), informatie op Blackboard en theorie van Microbiologie

Aanmelden

Via Usis en enrollen in Blackboard