Due to the Corona virus it is unclear how the programmes will take place. For the latest news please check the course page in Blackboard/Brightspace.

Prospectus

nl en

Excursies Flora & Fauna

Course
2019-2020

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coördinator: Dr. H. Duistermaat
Email: Leni.Duistermaat@naturalis.nl

Beschrijving

Algemene veldtraining biodiversiteit in samenhang met omgevingsfactoren, het leren herkennen van de belangrijkste hoofdgroepen biodiversiteit, leren determineren met name van vaatplanten met gebruik van de Heukels’s/Van der Meijden Flora; en het leren herkennen van bomen en struiken.

Leerdoelen

Doelstellingen:
1. Het leren herkennen van hoofdgroepen van evertebraten biodiversiteit
2. Het leren waarnemen van biodiversiteitspatronen in het veld, interactie organisme – omgeving en plant – dier
3. Het zelfstandig kunnen determineren, toegepast op Nederlandse vaatplanten m.b.v. Heukels’ Flora
4. Het herkennen van ca. 25 algemene soorten houtige gewassen aan de hand van vegetatieve kenmerken, en het gebruik van wetenschappelijke en Nederlandse namen.

Eindtermen:
1. herkennen van hoofdgroepen evertebraten biodiversiteit
2. (her)kennen van 25 houtige gewassen aan blad- en takkenmerken
3. Determineren van Nederlandse vaatplanten
4. Waarnemen en interpreteren van morfologische eigenschappen van vaatplanten

Rooster

Zie rooster BLOK 6

Onderwijsvorm

Werkgroepen, excursies

Toetsing

Onderdeel van het schriftelijk bloktentamen

Blackboard

Materiaal voor het herkennen van de houtige gewassen is van te voren beschikbaar, evenals de syllabus met overzicht diergroepen en achtergrond van het strandwallen/-vlaktes- en polderlandschap van kuststreek rondom Leiden.

Literatuur

  • VERPLICHT boek: Heukels Flora van Nederland, Wolters Noordhoff, 24e druk. Voor deelname aan de cursus is de 24e druk van het boek Heukels' Flora van Nederland verplicht. Op dit moment is het nog onduidelijk wanneer deze nieuwe 24e druk beschikbaar komt.
    Nadere informatie hierover volgt in december 2019. Het boek zal dan alsnog via de LBC (met 5% korting voor leden) besteld kunnen worden.

  • Syllabus Veldexcursiegids Duinen & Polder

Aanmelden

Via Usis en enrollen in Blackboard