Prospectus

nl en

Bio-ethiek

Course
2019-2020

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coördinator: Prof.dr. S. Haring
Email: s.haring@liacs.leidenuniv.nl

Beschrijving

De cursus bio-ethiek zal zich bezighouden met het bestuderen van en reflecteren op ethische en maatschappelijke aspecten die verbonden zijn aan de beroepspraktijk van een bioloog.

Leerdoelen

Het hoofddoel van deze collegereeks is om te leren pragmatisch, maar wel gefundeerd om te gaan met de verschillende ethische dilemma's die je als bioloog kunt tegenkomen. Bio-ethiek gaat vaak over medisch ethische dilemma's, maar deze cursus legt de nadruk meer op niet-medische casussen die je als bioloog kunt tegenkomen.

Rooster

Van 6 januari 2020 tot en met 31 januari 2020, voor detailrooster zie Blackboard.

Onderwijsvorm

Het college zal bestaan uit hoor- en werkcolleges.

Toetsing

De eindbeoordeling wordt voor de helft bepaald door de twee columns (beide tellen voor 25% mee) en voor de andere helft door het essay. Voor de drie testen die tijdens de werkcolleges afgenomen worden moet je gemiddeld een voldoende hebben gehaald.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor communicatie.

Aanmelden

Via USIS en daarna aanmelden via Blackboard.