Due to the Corona virus it is unclear how the programmes will take place. For the latest news please check the course page in Blackboard/Brightspace.

Prospectus

nl en

Biodiversiteit

Course
2019-2020

Toegangseisen

n.v.t

Contact

Coördinator: Prof. dr. N.J. de Voogd
Email: nicole.devoogd@naturalis.nl

Beschrijving

Doel van de cursus is om studenten handvatten te geven om biodiversiteit op soortsniveau te bestuderen. Het begrijpen van processen die diversiteit en verspreiding van dieren en planten aandrijven. De studenten krijgen door colleges, oefeningen en opdrachten inzicht in de grondslagen en methodologie van systematiek. Door de resultaten te verwerken krijgen de studenten kijk op de grondslagen van de taxonomie, met name de principes van classificatie en nomenclatuur, en het maken van identificatiemiddelen. Tevens wordt een overzicht gepresenteerd van onderzoek in Naturalis Biodiversity Center, van systematische disciplines en van toepassingen van systematische informatie.

Leerdoelen

Doelstellingen:

  • Inzicht in de theorie en praktijk van vergelijkend biologisch onderzoek, de systematische aanpak van biodiversiteitstudies.

  • Vergroting van het inzicht in een aantal basale biologische concepten (soort, homologie, ruimtelijke schaalgroottes, tijdschalen) en methoden (grondslagen systematiek & vergelijkende biologie, macro-evolutie, biogeografie)

Eindtermen:
Inzicht in:

  • het doen van morfologische waarnemingen bij planten, terrestrische en mariene invertebraten

  • het hanteren van morfologische, en biogeografische concepten

  • het onderscheiden van soorten en kenmerken van planten, terrestrische en mariene invertebraten

  • het interpreteren van palaentologische data

  • het begrijpen van de rol van biodiversiteit op een globaal perspectief

Rooster

Van 11 mei 2020 tot en met 5 juni 2020, voor detailrooster zie Blackboard.

Globaal:
Week 1: Botanie en paleobotanie Week 2: Terrestrische zoölogie
Week 3: Mariene biodiversiteit Week 4: Zelfstudie en excursie

Onderwijsvorm

Practicum, hoorcolleges, demonstraties, oefeningen/opdrachten.

Toetsing

Schriftelijk tentamen (weging 75%) en practica (weging 25%)

Blackboard

Aanvullende informatie en cursus documenten staan op Blackboard.

Literatuur

Syllabus

Aanmelden

Via USIS en daarna enrollen in Blackboard
Maximaal aantal deelnemers: 75