Prospectus

nl en

Microscopie en Imaging

Course
2019-2020

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coördinator: Dr.M.J.M.Schaaf
Email: m.j.m.schaaf@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

Allereerst wordt in deze cursus ingegaan op de fysische principes van licht, om zo een basis te leggen voor beter begrip van de microscoop. Vervolgens wordt in colleges en practica de lichtmicroscoop ontleed, om een goed begrip ervan te krijgen en deze goed te leren gebruiken. Verschillende contrasttechnieken als DIC en fase-contrast zullen aan bod komen. Tevens zal uitgebreid worden ingegaan op preparaatbereiding en histologische kleuringen en wordt de historie van de microscopie behandeld. Daarna zullen de fluorescentiemicroscoop en de confocale microscoop worden behandeld en gebruikt. Geavanceerde technieken uit de fluorescentiemicroscopie (bijv. FRAP, FRET, FCS, FLIM, PALM) zullen na bestudering van uitgedeelde literatuur door de studenten aan elkaar worden gepresenteerd. Middels gastcolleges en demonstraties zullen technieken als elektronenmicroscopie, atomic force microscopy (AFM), single-molecule microscopie en magnetic resonance imaging (MRI) behandeld worden.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Het doel van deze cursus is om basale microscopische technieken te begrijpen en toe te passen. Verder wordt begrip bijgebracht van meer geavanceerde technieken.

Eindtermen:

  • Begrip van de lichtmicroscoop, fluorescentiemicroscoop en confocale microscoop en deze kunnen gebruiken.

  • Begrip van elektronenmicroscopie, single-molecule microscopie, AFM en MRI.

  • Eenvoudige beeldverwerkingstechnieken zelf toe kunnen passen.

Rooster

Van 2 maart 2020 tot en met 27 maart 2020, voor detailrooster zie Blackboard.
Week 1: Basale fysica van licht. Lichtmicroscopie. Contrasttechnieken.
Week 2: Histologie. Fluorescentiemicroscopie. Historie van de microscopie. Deeltentamen 1.
Week 3: Fluorescentie- en confocale microscopie. Presentatie literatuuropdracht. Beeldverwerking.
Week 4: Geavanceerde technieken. Deeltentamen 2.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, practica, werkcolleges/nabesprekingen en zelfstudie

Toetsing

Twee deeltentamens, presentatie

Blackboard

Powerpointpresentaties van alle colleges, vragen en opdrachten en de informatie nodig voor de literatuuropdracht zullen op Blackboard worden gezet.

Literatuur

Eventuele aanvullende literatuur wordt tijdens cursus uitgereikt

Aanmelden

Via USIS en daarna enrollen in Blackboard
Maximaal aantal deelnemers: 75