Prospectus

nl en

Celbiologie en kanker

Course
2019-2020

Toegangseisen

Sterk aanbevolen: cursus Microscopie en Imaging jaar 2 en Moleculaire Genetica 2 jaar 2

Contact

Coördinator: Dr. B.E. Snaar-Jagalska
Email: b.e.snaar-jagalska@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

Het doel van de tweedejaarscursus Celbiologie en kanker is het verdiepen van de kennis over belangrijke celbiologische processen, in het bijzonder de signaaltransductie-mechanismen die een rol spelen bij de communicatie tussen cellen, bij de migratie van cellen, en bij het ontstaan van tumoren. De cursus sluit nauw aan op lopend onderzoek binnen het onderzoekscluster Animal Sciences & Health van het Instituut Biologie Leiden (IBL), waarbij zebravisembryo’s gebruikt worden als model om signaalmechanismen te onderzoeken die een rol spelen bij de proliferatie en metastasering van tumorcellen. De onderwerpen worden in hoorcolleges behandeld en in praktische experimenten nader toegelicht.

Leerdoelen

Doelstellingen:

  • Het verdiepen van de kennis over belangrijke celbiologische processen, zoals cel communicatie, cel migratie en signaaltransductie, en begrip verkrijgen van hun onderlinge samenhang en rol bij het ontstaan van kanker.

  • Het oefenen in praktische handvaardigheden en inzicht verkrijgen in celbiologische technieken en in het opzetten van experimenten in celbiologisch onderzoek en kankeronderzoek.

Eindtermen:

  • Praktische vaardigheden in dierlijke celkweek, detectiemethoden voor celtypen en subcellulaire structuren, analyse van signaaltransductieprocessen, en de toepassing van zebravisembryo’s als model voor onderzoek naar kanker

  • Theoretische kennis en begrip van celbiologische onderzoeksmethoden, mechanismen van cel communicatie en signaaltransductie, cel migratie, de rol van oncogenen en tumorsuppressorgenen en mechanismen die betrokken zijn bij de proliferatie en metastasering van tumorcellen.

Rooster

Twee-weekse full-time cursus van 8 juni 2020 tot en met 19 juni 2020, voor detailrooster zie Blackboard.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, zelfstudie, en practicum

Toetsing

Tentamen: weging 60%
Opdrachten: weging 10%
Presentatie en deelname in discussie: weging 30%

Blackboard

Aanvullende informatie en cursus documenten staan op Blackboard

Literatuur

  • Verplicht boek: Alberts et al., Molecular Biology of the Cell, Garland science NY, 6e ed. 2014

  • Practicumhandleiding

Aanmelden

Via USIS en daarna enrollen in Blackboard
Maximaal aantal deelnemers: 75