Prospectus

nl en

Studieloopbaanorientatie 1

Course
2019-2020

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Contactpersoon Opleidingsbureau Biologie: Dion Zandstra
Email: d.zandstra@umail.leidenuniv.nl

Contactpersoon Studentenmentoraat: Reginold Jesuratnam
Email: onderwijs@leidsebiologenclub.nl

Beschrijving

De cursus Studieloopbaanorientatie (SLO) loopt over alle bachelorjaren en bestaat uit diverse bijeenkomsten/activiteiten per jaar. Via hoorcolleges, voorlichtingsbijeenkomsten, individuele en/of groepsopdrachten worden studenten gestimuleerd om na te denken over de keuze voor en inrichting van zijn of haar studie en over zijn of haar wensen t.a.v. een vervolgopleiding of potentieel werkveld na het afsluiten van de bacheloropleiding.

Gedurende het eerste semester van het eerste studiejaar wordt er tevens door studenten van het LBC een studentenmentoraat gehouden. Aansluitend aan de plenaire SLO bijeenkomsten zal het LBC het onderwerp van de mentoraatbijeenkomst aan studenten toelichten en daarna met belangstellenden uiteengaan in kleinere groep(en). Het thema van een mentoraatbijeenkomst zal aansluiten op het behandelde onderwerp tijdens de voorafgaande SLO bijeenkomst.

Leerdoelen

Doelstellingen Studieloopbaanorientatie:
Het onderdeel Studieloopbaan oriëntatie heeft tot doel studenten na te laten denken over zijn of haar keuzes tijdens de bacheloropleiding biologie in de breedste zin van het woord. Onderwerpen die hierbij tijdens jaar 1 aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:

  • Nadenken over de eigen motivatie en interesses.

  • Het vormen van een duidelijk beeld van de opleiding en de keuzemogelijkheden binnen de opleiding.

  • Studeren met een functiebeperking zoals bijvoorbeeld dyslexie of ADHD.

  • Studievaardigheden waaronder time management en plannen, tentamen-voorbereiding, goed samenvatten, zelfstudie tips en concentratie tips.

  • Het vormen van een beeld over de eigen vaardigheden en interesses.

  • Kennismaking met de Science Career Service

Doelstellingen Mentoraat
Het studentenmentoraat heeft als doel om eerstejaarsstudenten vanuit de eigen persoonlijke ervaring van ouderejaarsstudenten ondersteuning te bieden bij de overgang van de middelbare school naar de universiteit. Onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn bijvoorbeeld huisvesting, studeertips en extracurriculaire activiteiten.

Eindtermen:
Na het gevolgd hebben van SLO gedurende de 3 bachelor jaren kan een student, op basis van het door de student gemaakte persoonlijke profiel en de individuele en groepsgewijze oriëntatie, gemotiveerd kiezen voor bijvoorbeeld een specialisatiegebied, onderwerp van een bachelorstage, masteropleiding of potentiele werkkring.
Na het gevolgd hebben van het studentenmentoraat zijn studenten vanuit de ervaringen van ouderejaarsstudenten zo goed mogelijk geinformeerd op een aantal relevante onderwerpen en hebben zij een netwerk opgebouwd voor toekomstige vragen.

Rooster

Verschillende bijeenkomsten en activiteiten per jaar. Het rooster is te vinden onder 'bestanden'.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges en opdrachten

Toetsing

Deelname aan bijeenkomsten/activiteiten, zelfstudie, inleveren van opdrachten en/of presentaties.

Brightspace

Colleges, werkopdrachten en aanvullende informatie worden in Brightspace geplaatst.

Literatuur

Achtergrond- en aanvullende informatie via Brightspace

Aanmelden

Aanmelden via usis, je bent dan automatisch enrolled voor Brightspace (1920-S1 Studieloopbaanorientatie 1)